Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 11:21

Prodaja upravne zgrade, privrednih zgrada, poslovnog kruga i ekonomskog dvorišta u Tuzli, upravne zgrade, hala i zemljišta u Mramoru, zemljišta u Kiseljaku, pokretnih stvari - mašina, opreme, vozila i radnih vozila

Izvor: Oslobođenje, 13.05.2016.

Javni oglas za prodaju upravne zgrade, privrednih zgrada, poslovnog kruga i ekonomskog dvorišta u Tuzli, prodaja upravne zgrade, hala i zemljišta u Mramoru, prodaja zemljišta u Kiseljaku, te prodaja pokretnih stvari - mašina. opreme, vozila i radnih vozila

TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA DD TUZLA U STEČAJU

Ulica XVIII Hrvatske brigade 25, 75 000 Tuzla

Broj: 32 0 St 244441 15 St

 

Na osnovu članova 101,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH", broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Skupštine povjerilaca od 18. 2. 2016. godine, te izvršene procjene vrijednosti od stalnih sudskih vještaka, stečajni upravnik 13. 5. 2016. godine objavljuje

 

JAVNI OGLAS

radi prodaje nekretnina i pokretnih stvari stečajnog dužnika metodom pribavljanja i javnog razmatranja pisanih ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE - prvi put

Nekretnine koje su predmet prodaje se nalaze u Tuzli, u ulici XVIII Hrvatske brigade 25. Svi objekti u krugu privrednog društva su povezani intemim saobraćajnicama za kolski i pješački prilaz urađenim od asfaltnog zastora. Nekretnine se sastoje od: hala za proizvodnju reduktora, hala za proizvodnju teške opreme, pjeska-ra i dogradnja pjeskare, kotlovnica, restoran, gradilišna baraka, ambulanta, skladište goriva i maziva, skladište gotovih proizvoda i nadstrešnica, garderoba i održavanje, hala za proizvodnju transportera, hala za proizvodnju valjaka, alatnica i međufazno skladište, rezaona materijala, vulkanizacija, plin stanica i podstanica, restoran i aneks restorana, skladište repromaterijala, skladište gotovih proizvoda, upravna zgrada, te zemljište sa pripadajućom infrastrukturom. Predmetne nekretnine su upisane u:

ZK uIožak broj 10149, kao SPTuzla i ZK uložak broj 13364, kao SP Tuzla, stari premjer, odnosno upisane u Posjedovni list broj 3839, KO Tuzla I, novi premjer, sa uknjiženim pravom vlasništva i posjeda u korist TTU d.d. Tuzla, u stečaju.

LOT I

OBJEKTI I ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U TUZLI - početna ciiena = 4,768.467.58 KM

- kč. br. 3267/1, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 4.678 m2, kč. br. 2662/4,1. Ekonomsko dvorište II. Zgrada na parceli kč. br. 2662/4, zgrada i ekonomsko dvorište, površine 4.678 m2 (SP)

- kč. br. 3267/6, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 584 m2, kč. br. 2662/34, građevinska djelatnost, zgrada. površine 584 m2 (SP)

- kč. br. 3267/7, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 117 m2, kč. br. 2662/35, ratno spremište, zgrada, površine 117 m2 (SP)

- kč. br. 3267/8, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 524 m2 kč. br. 2662/36, projektni biro, z^ada, površine 524 m2 (SP)

 

LOT II

OBJEKTI I ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U TUZLl - početna cijena = 457.029.76 KM

- kč. br. 3269/2, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.333 m2, kč. br. 2663/19,1. Ekonomsko dvorište II. Zgrada na parceli kč. br. 2663/19, ekonomsko dvorište, površine 1.333 m2 (SP)

- kč. br. 3269/3, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 630 m2, kč. br. 2663/20,1. Ekonomsko dvorište II. Zgrada na parceli kč. br. 2663/20, fabrika, površine 630 m2 (SP)

- kč. br. 3269/26, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 187 m2, kč. br. 2663/13,1. Ekonomsko dvorište II Zgrada na parceli kč. br. 2663/13, restoran, površine 187 m2 (SP)

- kč. br. 3269/27, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 306 m2 kč. br. 2663/18,1. Ekonomsko dvorište II. Zgrada na parceli kč. br. 2663/18, ekonomsko dvorište, površine 306 m2 (SP)

 

LOT III

ZEMLJIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U TUZLI - po-četna cijena = 437.080.00 KM

- kč. br. 3658/5, fabrika, rijeka, površine 4.130 m2,

- kč. br. 2080/5, Jala neplođno, površine 2.065 m2 (SP) kč. br. 2665/20, Jala staro korito, površine 2.065 m2 (SP)

- kč. br. 6156, fabrika, dvorište, površine 330 m2, kč. br. 2666/7, polje oranica, površine 330 m2 (SP)

 

LOT IV

OBJEKTl, ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM KAO I POKRETNA IMOVINA PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U TUZLI - početna cijena = 15.401.659.06 KM

- kč. br. 3267/5, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 438 m2, kč. br. 2662/33, transportna služba, zgrada, površine 438 m2 (SP)

- kč. br. 3269/1, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 18.893 m2, kč. br. 2663/1, LEkonomsko dvorište II. Zgrada na parceli kč.br.2663/1, eko-nomsko dvorište, površine 18.893 m2 (SP)

- kč. br. 3269/4, fabrika, poslovna zgrada u privređi, površine 2.466 m2, kč. br. 2663/21,1.Ekonomsko dvorište Il. Fabrika na parceli kč.br.2663/21, fabrika, površine 2.466 m2 (SP)

- kč. br. 3269/10, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 404 m2, kč. br. 2663/27, ekonomsko dvorište, poslovna zgrada, površine 404 m2 (SP)

- kč. br. 3269/11, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 1.609 m2, kč. br. 2663/28, služba održavanja, zgrada, površine 1.609 m2 (SP)

- kč. br. 3269/12, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 2.840 m2, kč. br. 2663/29, hala sa transportnom opremom, površine 2.840 m2 (SP)

- kč. br. 3269/13, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 763 m2, kč. br. 2663/30, alatnica, skladište, površine 763 m2 (SP)

- kč.br. 3269/14, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 840 m2, kč. br. 2663/31, valjaonica, zgrada, površine 840 m2 (SP)

- kč. br. 3269/15, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 1.355 m2, NEMA STAROG PREMJERA

- kč. br. 3269/16, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 4.271 m2, kč. br. 2663/32, hala sa transportnom opremom, površine 4.271 m2 (SP)

- kč. br. 3269/18, fabrika. poslovna zgrada u privredi, površine 310 m2, kč. br. 2663/34, kotlovnica, površine 310 m2 (SP)

- kč. br. 3269/19, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 408 m2, kč. br. 2663/35, privredna zgrada, površine 408 m2 (SP)

- kč. br. 3269/20, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 231 m2, kč. br. 2663/36, privredna zgrada, površine 231 m2 (SP)

- kč. br. 3269/21, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 2.692 m2, kč. br. 2663/14, zgrada i kućište, površine 2.692 m2 (SP)

- kč. br. 3269/22, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 77 m2, kč. br. 2663/37, fabrika TTU, trafostanica, površine 77 m2 (SP)

- kč. br. 3269/23, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 19 m2, kč. br. 2663/38, fabrika TTU, pomoćna zgrada, površine 19 m2 (SP)

- kč. br. 3269/24, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 184 m2, kč. br. 2663/39, fabrika TTU, privredna zgrada, površine 184 m2 (SP)

- kč. br. 3269/25, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 149 m2, kč. br. 2663/40, fabrika TTU, privredna zgrada, površine 149 m2 (SP)

- kč. br. 3658/7, fabrika. zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.738 m2, kč. br. 2080/3, ekonomsko dvorište, površine 1.738 m2 (SP)

- kč. br. 6157, fabrika, dvorište, površine 2.046 m2, kč. br. 2665/1, polje, oranica, površine 2.046 m2 (SP)

- kč. br. 6158, fabrika, dvorište, površine 417 m2,

- kč. br. 2666/9, kanal neplodno, površine 417 m2 (SP)

- kč. br. 6159, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.885 m2, kč. br. 2666/4, ekonomsko dvorište, povišine 1.885 m2 (SP)

- kč. br. 6160, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 419 m2 kč. br. 2666/8, polje, zgrada i dvorište, površine 419 m2 (SP)

- kč. br. 6161, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 487 m2, kč. br. 2666/10, skladište, površine 487 m2 (SP)

 

- Pokretna imovina prema specifikaciji

Detalji i specifikacija pokretne imovine dostupni putem linka www.ag-partner.ba/oglasi.php

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik - prodavac je pribavio pisanu saglasnost Porezne uprave FBiH, Kantonalni Porezni ured Tuzla broj 10-3/02-15-20-01-00301-19 od 12. 4. 2016. godine.

 

2. PREDMET PRODAJE - prvi put

Predmetne nekretnine se nalaze u naselju Mramor, neposredno cca 1 km od magistralnog puta Tuzla - Orašje u neposrednoj blizini jamske eksploatacije rudnika uglja Kreka pogon "Mramor", a sastoje se od: portirnice, upravne zgrade, proizvodno remontne hale i stare radionice, pripreme materijala, stara (limena) hala, mašinsko održavanje, skladište plinova i gasova, zemljišta sa pripadajućom infrastrukturom.

LOT V

OBJEKTI, ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM I POKRETNA IMOVINA PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U MRAMORU - početna cijena - 3.578.094.00 KM

Nekretnine su upisane u ZK uložak broj 1680, KO SP Dobrnja, oznaćene kao kč br 1838/5, Jokićabrdo, hala, površine 2.053 m2,kč. br. 1838/6, Jokića brdo, zgrada, trafostanica, površine 6 m2, kč. br. 1838/7, Jokića brdo, zgrada, portimica, po-vršine 62 m2, kč. br. 1838/8, Jokića brdo, upravna zgrada, površine 1.273 m2, kč, br. 1838/9, Jokića bido, hala, površine 266 m2,kč.br. 1838/10, Jokića brdo, 3 zgrade i dvorište, površine 602 m2, kč. br. 1838/11, Jokića brdo, skladište, dvorište, po-vršine 127 m2, kč. br. 1838/12, Jokića brdo, kuća, površine 31 m2, kč. br. 1838/13, Jokićabrdo, kuća, površine 150m2, kč. br. 1838/14, Jokića brdo, ostalo neplođno zemljište, povrsine 266 m2, kč. br. 1840/15, Jokića brdo, prilazni put, površine 699 m2, kč. br. 1840/17, Jokića brdo, privredni objekat, 3 zgrade, površine 1.872 m2, kč. br. 1840/19, Jokića brdo, prilazni put, površine 304 m2, kč. br. 1840/2, Jokića brdo, putukmgu, površine 2.496 m2, kč. br. 1838/13, Jokića brdo, stražara, zgrada i dvorište, površine 1.770 m2 i kč. br. 1838/4, Jokića brdo, zgrada i dvorište, površine 13.916 m2, u B. vlasničkom listu uknjiženo je pravo raspolaganja u korist Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla sa dijelom od 1/1, stari premjer. Predmetne nekretnine su po novom premjem upisane u Posjedovni list broj 816, KO Mramor, označene kao kč. br. 391/1, kč. br. 391/2, kč. br. 392, kč. br. 421/2, kč. br. 421/3, kč. br. 425, kč. br. 426, kč. br. 429, kč. br. 430, kč. br. 431, kč. br. 432, kč. br. 433, kč. br. 434, kč. br. 459/1, kč. br. 459/2, kč. br. 459/3 i kč. br. 1952/2, sa upisanim pravom posjeda u korist TTU dd Tuzla u stečaju sa dijelom od 1/1.

- Pokretna imovina prema specifikaciji

Detalji i specifikacija pokretne imovine dostupni putem linka www.ag-partner.ba/oglasi.php

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik - prodavac je pribavio pisanu saglasnost Po-rezne uprave FBiH, Kantonalni Porezni ured Tuzla broj 10-3/02-15-20-01 -00301 -19 od 12.4. 2016. godine.

 

3. PREDMET PRODAJE - prvi put

Predmetne nekretnine predstavljaju građevinsku parcelu na kojoj je izgrađen objekat odmarališta, ali je isti u potpunosti devastiran. Parcela je jednim dijelom pod šumom i ista se nalazi u naselju Kiseljak u blizini jezera Modrac.

LOT VI

ZEMLJIŠTE SA DEVASTIRANIM OBJEKTOM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU DD U STEČAJU U KISELJAKU- nočetna cijena = 106.470.00 KM

Nekretnine su upisane u Posjedovni list broj 113, KO Kiseljak, označene kao kč. br. 72/1, Odmaralište IML, dvorište, površine 1.058 m2 i kč. br. 72/2, Odmaralište IML, kuća i zgrada, površine 634 m2, sa upisanim pravom posjeda u korist DD u mješovitoj svojini "TTU" Tuzla u stečaju, sa dijelom od 1/1. Ova nekretnina prodaje se samo po stanju u katastru, s obzirom na to da nije sređeno stanje u zemljišnoj knjizi.

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik - prodavac je pnbavio pisanu saglasnost UNICREDIT BANK DD broj: 265/16 od 27. 4. 2016. godine.

 

A) USLOVI PRODAJE

a) Imovina pod LOTI - LOT VI na prvoj prodaji se prodaje po procijenjenoj vrijednosti od stalnog sudskog vještaka. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene cijene.

b) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. domaća i strana, koja polože depozit u visini od 10.000,00 KM po LOT-u, s tim da strana lica mogu steći pravo vlasništva na nekretnini uz uslov reciprociteta.

c) Nekretnine i pokretne stvari se prodaju sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, u zapečaćenim kovertama, koje će se javno otvoriti pred komisi-jom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

d) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužnt su dostaviti dokaz o uplati propisanog depoztta, koji se uplaćuje na račun prodavca "TTU" d.d. Tuzla u stečaju, koji je otvoren kod Union banke dd, broj 1027090000002045.

e) Ponuđači su đužni dostavhi podatke o svom identitetu, izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeli na sebe uplatu poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prijenos prava vlasništva na nekretninama kao i na pokretnim stvarima, uključujući i notarske usluge, izjavu da nekretnine i pokretne stvari kupuju u viđenom stanju po principu "viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

 

B) PROCEDURA PRODAJE

a) Prodaja će se izvršiti prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama. koje su propisno zapečaćene i koje sadrže isprave navedene pod d) i e) prethodnog poglavlja.

b) Koverte sa ponudama dostavljaju se preporučenom poštom na adresu društva, s tim da se zapečaćena koverta stavi u veću kovertu na kojoj će se naznačiti "za javnu prodaju".

c) Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje, zaključno sa danom 13. 6. 2016. godine u 11 časova.

d) Ročište za razmatranje ponuda će se održati u prostorijama sjedišta pro-davca u Tuzli u ulici XVIII hrvatske brigade broj 25, 13. 6. 2016. godine sa početkom u 12 časova.

e) Postupak prodaje i javno otvaranjc ponuda će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik uz saglasnost stečajnog sudije. Zadatak komisije je da javno otvori prispjele ponude, utvrdi koje su ponude kompletne, te eliminišu ponude koje nisu kompletne, a zatim da izvrši rangiranje ponuda, rukovodeći se pri tome isključivo ponuđenom cijenom.

f) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je potpisati ugovor i uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja ja-vnog otvaranja ponuda, a u protivnom gubi pravo na položeni depozh.

g) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje.

h) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora i ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 daiia, smatrat će se da je isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati sljedeći rangirani ponuđač. uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog poziva.

i) U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

j) Predaja u posjed i slobođno raspolaganje će se izvršiti komtsijski odmah po uplati kupoprodajne cijene sa najpovoljnijim ponuđačem.

k) Troškove zaključenja ugovora, prijenosa prava vlasništva, notarske uslu-ge, porez na promet nekretnina i prava, taksi za uknjižbu, te izdavanja isprava povodom prijenosa, u cijelosti snosi kupac.

 

C) NAPOMENA

Nekretnine se mogu pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Dokumentacija - dokaz o vlasništvu, katastarskom upisu, kao i pokretne stvari, te ostale isprave mogu se razgledati u isto vrijeme u sjedištu društva. Kontakt-osoba je Alisa Bijedić, stečajni upravnik, koja se može kontaktirati svaki radni dan, od 9 do 12 sati, na kontakt-telefon: 066/957-461

 

STEČAJNI UPRAVNIK

 Alisa Bijedić, dipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: