Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 13:42

Prodaja stubnih bušilica, aparata za zavarivanje, mašine za narezivanje navoja, univerzalne glodalice, viljuškara, štampača, računara...

Izvor: Oslobođenje, 24.05.2016.

"FOG Inženjering" d.o.o. Tuzla, u stečaju

 

Broj: 13/16.

Tuzla, 23.5.2016. godine

 

Na osnovu članova 101. 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH br. 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 9.9.2015. godine, prijedloga stečajnog upravnika broj: 12/16. od 6.5.2016. godine i saglasnosti stečajnog sudije broj: 32 0 St 207648 14 St od 9.5.2016. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU

imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

Pokretna imovina

R.br.

Naziv osnovnog sredstva

Količina

Početna cijena (KM)

1.

Stubna bušilica Tip SJ3-32

1

200,00

2.

Stubna bušilica Tip SB-32

1

200,00

3.

Aparat za zavarivanje Tip MIG 350/4

1

1.225,00

4.

Aparat za zavarivanje Tip MIG 350/4

1

1.225,00

5.

Aparat za zavarivanje Tip Varus 300

1

300,00

6.

Aparat za zavarivanje Tip Varus 300

1

300,00

7.

Aparat za zavarivanje Tip Mig 450 S

1

600,00

8.

Aparat za zavarivanje Tip Mig 450 S

1

600,00

9.

Aparat za zavarivanje Tip Mig 350

1

600,00

10.

Aparat za zavarivanje Tip MIG 350/4

1

600,00

11. .

Aparat za zavarivanje Tip MIG 550 SW

1

600,00

12.

Aparat za zavarivanje Tip MIG L 405

1

600,00

13.

Mašina za narezivanje navoja Tip T 90 L2/4

1

1.500,00

14.

Dvostrana stubna brusilica

1

200,00

15.

Cetverovretena stubna bušilica Tip BKR 4x25

1

1.250,00

16.

Univerzalna glodalica Tip FU 1000

1

750,00

17.

Stubna bušilica Cabriano Italija model 832 C

1

250,00

18.

Viljuškar Tip V5-D5

1

1.250,00

19.

Ručni paletar

2

150,00

20.

Putničko vozilo kombi TIP MB 100 D-KB

1

1.250,00

21.

Štampač samsung 4623 F

1

150,00

22.

Računar pentium 4(procesor, monitor+tastatura)

1

250,00

23.

Štampač A3 Tip IX 4000 Canon

1

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna prodajna cijena iznosi 1/2 vrijednosti imovine utvrđene Nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka iz oblasti mašinstva Tadić Zdenka, dipl. ing. maš.

 

II. USLOVI PRODAJE

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati 28.6.2016. godine sa početkom u 12 sati, u sjedištu stečajnog dužnika u Lipnici (u krugu firme "Inkubator").

2. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za provođenje postupka javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija) dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) za pokretnu imovinu u iznosu od 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka) po učesniku na javnom nadmetanju. Uplata osiguranja (depozita) se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj: 199-506-00318297-38, otvoren u Sparkasse Bank, Filijala Tuzla, najkasnije do početka prodaje.

3. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa,

4. Najpovoljniji ponuđač za kupovinu pokretne imovine dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za iznos poreza na dodatnu vrijednost (17%), u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu, uplatom na navedeni transakcijski račun.

5. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem pokretne imovine uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a  isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajući porez u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita). Nakon toga se za kupca proglašava sljedeći najpovoljniji kupac, na koga se primjenjuju odredbe tačke 5. ovog oglasa. Napominjemo da će kupcu pokretne/pokretnih stvari, ukoliko uplaćeni depozit prelazi postignutu kupoprodajnu/kupoprodajne cijenu/cijene, razlika u novčanom iznosu biti vraćena u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

6. Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni najpovoljnijim ponuđačem/kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti sa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

7. Svi učesnici na javnom nadmetanju su dužni Komisiji dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom (lična karta/aktuelni izvod iz sudskog registra i ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju - ukoliko se ne radi o zakonskom zastupniku pravnog lica).

8. Pokretna imovina se prodaje pojedinačno, po principu «viđeno-kupljeno», te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažiti.

9. Troškove poreza na dodatnu vrijednost i druge, u vezi sa predmetnom prodajom nepomenute troškove, snosi kupac.

10. Imovina koja je predmet prodaje se može pogledati na adresi navedenoj u tač. 1. ovog oglasa, svaki radni dan od 9 do 13 sati (prije obilaska pozvati tel. br. 061/15 08 80).

11 .Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti pozivom na tel. br. 061/15 08 80.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: