Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 10:09

Prodaja poslovnog prostora i garaže u Sarajevu i putničkog motornog vozila Volkswagen Passat

Izvor: Oslobođenje, 05.06.2016.

U skladu sa članovima 25. i 51, a u vezi sa članom 106. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH broj 29/03 i 32/04) te odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika od 12.5.2016. godine u predmetu broj 32 0 St 159237 13 St Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik oglašava

 

JAVNU PRODAJU

nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika

 

1. Objavljuje se prodaja imovine "Hidrotehnika" d.o.o. u stečaju Kladanj, 1. muslimanske podrinjske brigade br. 6 (u daljem tekstu stečajni dužnik) i zakazuje termin prodaje za ponedjeljak, 13.6.2016. godine, u 12 sati u prostorijama stečajnog dužnika, 1. muslimanske podrinjske brigade br. 6, Kladanj.

 

2. Predmet prodaje - nekretnine stečajnog dužnika

2.1. Poslovni prostor u Sarajevu u ulici Grbavička broj 14, površine 20,60 m2 u objektu "Obnova N-3" u naselju "Obnova" koji poslovni prostor se nalazi u posjedu stečajnog dužnika, po početnoj cijeni od 34.608,00 KM. Prodavač nije uknjižio vlasništvo nad imovinom zbog nedostatka originalne dokumentacije. Radi utvrđivanja prava vlasništva, stečajni dužnik je podnio tužbu protiv NIP Kompanija Borba AD Beograd, Srbija, ranijeg vlasnika. U toku je parnični postupak u predmetu Općinskog suda u Tuzli broj 32 0 Ps 236576 15 Ps. Kupac prihvata sve obaveze oko prenosa vlasništva te prava i obaveze koje će nastati u parničnom postupku.

2.2. Garaža u Sarajevu u ulici Grbavička broj 16, u blizini poslovnog prostora u objektu "Obnova N-3" u naselju "Obnova" koja se nalazi u posjedu stečajnog dužnika površine 12,96 m2 po početnoj cijeni od 10.627,20 KM. Prodavač nije uknjižio vlasništvo nad imovinom zbog nedostatka originalne dokumentacije. Radi utvrđivanja prava vlasništva, stečajni dužnik je podnio tužbu protiv NIP Kompanija Borba AD Beograd, Srbija, ranijeg vlasnika. U toku je parnični postupak u predmetu Općinskog suda u Tuzli broj 32 0 Ps 236576 15 Ps. Kupac prihvata sve obaveze oko prenosa vlasništva te prava i obaveze koje će nastati u parničnom postupku.

 

3. Pokretnine stečajnog dužnika

3.1. Putničko motorno vozilo Volkswagen "PASSAT", godina proizvodnje 1990. neregistrovan, po početnoj cijeni od 750,00 KM.

 

4. Uslovi i način prodaje:

4.1. Navedena nepokretna imovina prodaje se zajedno, kako je navedeno u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje, a pokretna imovina - putničko motorno vozilo prodaje se odvojeno.

4.2. Prodaja je uspjela i sa jednim ponuđačem.

4.3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna i fizička lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 10% od prodajne cijene za svaki predmet prodaje, na transakcioni račun stečajnog dužnika broj 1321002014015664 otvoren kod NLB banke d.d. Sarajevo, 2 dana prije održavanja javne prodaje.

4.4. Ponuđena cijena bit će početna cijena nadmetanja.

4.5. Najniži iznos za podizanje cijene za predmet prodaje pod tačkom 2.1. "poslovni prostor" je 1.000,00 KM, za predmet prodaje pod tačkom 2.2. "garaža" je 500,00 KM i za predmet prodaje pod tačkom 3.1. "putničko motorno vozilo" je 100,00 KM.

4.6. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez PDV-a, te plaćanje PDV-a za svaku stavku koja podliježe plaćanju istog na osnovu Zakona o PDv-u snosit će kupac.

4.7. Ponuđačima koji na javnom oglasu nisu stekli status kupca i drugog najboljeg ponuđača, uplaćeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

4.8. Sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac, kao i plaćanje PDV-a.

4.9. Imovina se kupuje po principu "viđeno-kupljeno", u pravnom i faktičnom stanju, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

4.10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana održavanja javne prodaje, po uplati cjelokupnog iznosa sud će rješenjem dosuditi nekretnine ili pokretne stvari kupcu, a po pravosnažnosti tog rješenja stečajni upravnik je dužan odmah predati posjed tih stvari kupcu.

4.11. Prva dva najpovoljnija ponuđača se proglašavaju za prvog i drugog kupca. Drugi kupac ostaje u tom statusu, dok prvi kupac ne izvrši svoje obaveze navedene u oglasu ili eventualno ne odustane od kupovine, u kojem se slučaju drugi kupac poziva na uplatu cjelokupnog iznosa u roku od 30 da-na od dana prijema poziva za uplatu. Ponuđačima koji nisu stekli status prvog ili drugog kupca uplaćeni depozit se vraća, osim drugog kupca kojem će se izvršiti povrat depozita nakon što prvi kupac izvrši plaćanje cjelokupnog iznosa cijene.

4.12. Prodavač može odustati od prodaje imovine prije donošenja rješenja o dosudi, uz obavezu vraćanja uplaćenog depozita, kao i odabrani ponuđač koji odustajanjem od kupovine gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

4.13. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati za nekretnine na licu mjesta, a za putničko motorno vozilo u mjestu prodaje u Kladnju, 1. muslimanske brigade broj 6 ili na telefon 061 658 907, Džemo.

 

Stečajni upravnik

Kabadajić Ruzmir, mr. sc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: