Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Kent Metal Društvo za proizvodnju i trgovinu građevinskog materijala i metala d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 03.05.2013.

 

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KENT METAL" Društvo za proizvodnju i trgovinu građevinskog materijala i metala d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića bb.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora KRLIĆ METIN iz Sarajeva.

3 Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0668-11, a po Rješenju broj 065-0-Reg-11-002457 od 16.08.2011. godine.

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 315482 12 L

25. aprila 2013. godine

Sarajevo

(O-384/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: