Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Berk društvom za projektovanje, konstalting i inženjering d.o.o. Kreševo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 28, 10.04.2013.

 

Općinski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Armeli Beganović, objavljuje

 

RJEŠENJE

 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BERK" Društvom za projektovanje, konstalting i inženjering d.o.o. Kreševo, skraćeni naziv "BERK" d.o.o. Kreševo, sa sjedištem u Kreševu, ul. Kraljice Katarine br. 2, matičnog broja subjekta upisa 51-01-1686- 09 (stari broj 1-4895). Likvidator Mustafa Ibišević iz Vogošće, RAZRJEŠAVA SE SLUŽBE LIKVIDATORA.

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 51 0 L 064786 12 L

26. marta 2013. godine

Travnik

(03-3-966/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: