Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Pilgrim Studio društvo sa ograničenom odgovornošću Goražde

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 28, 10.04.2013.

 

Općinski sud u Goraždu objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem"Pilgrim Studio"Društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Goraždu, ulica Zaima Imamovića bb.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Hadžović Elvir iz Goražda.

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Goraždu koje je upisano u matični registarski broj 1-340, po rješenju UF: I-40/03 od 26.05.2003. godine.

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 45 0 L 021661 11 L

26. marta 2013. godine

Goražde

(03-3-989/13)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: