Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja dijelova namještaja i bukovih elemenata, šperploča i otpresaka

Izvor: Oslobođenje, 22.05.2013.

 

DD Dl "Sanica" Sanica

Ulica oslobodilaca bb

Sanica, Ključ - u stečaju

 

Broj: P- 02/2013

Sanica, 20.5.2013. godine

 

Na osnovu članova 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 29/03 i 32/04) i odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika DD Dl "Sanica" Sanica Ključ - u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje

 

OGLAS

ZA JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA DD Dl "Sanica" Sanica Ključ - u stečaju PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

A) Program masivnog drveta i namještaja

LOT.

POPISNO MJESTO

PREDMET PROCJENE

PROCJENA

NAZIV

jed. mj.

kol.

Vrijednost (KM)

1.

STOLARIJA - NEDOVRŠENA PROIZVODNJA 2

DIJELOVI NAMJEŠTAJA I BUKOVI ELEMENTI

 

 

3.641,00

2.

LAKIRNICA - NEDOVRŠENA PROIZVODNJA

DIJELOVI NAMJEŠTAJA I BUKOVI ELEMENTI

 

 

1.250,50

Program furnir, šperploča i otpresci

LOT.

POPISNO MJESTO

PREDMET PROCJENE

PROCJENA

NAZIV

jed. mj.

kol.

Vrijednost (KM)

3.

ŠPERPLOČA - NEUTROŠENI MATERIJAL

TOPOLOV FURNIR

m3

86,140

13.447,50

4.

ŠPERPLOČA - KOMBI PLOČA/ TOPOLA-BUKVA

KOMBI PLOČA

m3

46,465

11.340,20

5.

ŠPERPLOČA - VODOOTPORNA PLOČA S TEGO FILMOM

VODOOTPORNA PLOČA SA TEGO FILMOM

m3

27,818

13.504,84

6.

ŠPERPLOČA - KLASIČNA

ŠPERPLOČA KLASIČNA

m3

6,316

1.885,98

7.

ŠPERPLOČA KLASIČNA- redni broj 7

ŠPERPLOČA KLASIČNA

m3

2,550

632,00

8.

ŠPERPLOČA - MULTIPLEX ELEMENTI

MULTIPLEX ELEMENTI

kom.

9,961

10.097,78

9.

OTPRESCI -

NEUTROŠENI MATERIJAL

BUKOV FURNIR

m3

7,000

302,40

10.

OTPRESCI - M09

OTPRESCI

kom.

3.961

3.770,44

11.

OTPRESCI - 09

OTPRESCI

kom.

525,00(

650,00

 

 

UKUPNO

 

 

55.631,14

 

 

II. USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

 

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 10.6.2013. godine (četvrtak) u 14 sati u sjedi­štu stečajnog dužnika, DD Dl "Sanica" Sanica, Ulica oslobodilaca bb, Sanica, Ključ - u stečaju.

 

3. Uslovi prodaje:

- usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji is­punjava ostale Zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za sve lotove je najmanje 100,00 KM, a najviše 1.000,00 KM,

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visi­ni 10% licitirane imovine po svakom lotu za koji se nadmeće, a najviše 10.000,00 KM po je­dnom lotu,

- uplatu izvršiti na depozitni račun Općinskog suda Bihać broj: 3385002206016890, UniCredit Bank,

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg naj­boljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac,

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene pokretne imovine u roku od 15 dana računajući od dana prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (15 dana), smatra se daje odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pra­vo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač.

 

4. Uplatnicu sa naznakom broja lota imovine za čiju kupnju učestvuje, ponuđač će dostaviti naj­kasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim da­nom od 8 do 15 sati u sjedištu stečajnog dužnika te na telefon broj: 063 334 413.

 

Sanica, Ključ, 20.5.2013. godine   

        

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: