Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 15:51

Obavijest o održavanju Javne rasprave na Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom

Izvor: Akta.ba, 14.06.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko - podrinjski kanton Goražde

MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

 

Obavjest o održavanju Javne rasprave na Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih

žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom

 

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno - pravnom komisijom i Komisijom za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, održat će Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, prema sljedećem rasporedu:

- Dana 20.06.2022. godine (ponedjeljak) u Prači i to u prostorijama Općine Pale u FBiH sa početkom u 12:00 sati,

- Dana 21.06.2022. godine (utorak) u Ustikolini i to u prostorijama Općine Foča u FBiH sa početkom u 11:00 sati,

- Dana 22.06.2022. godine (srijeda) u Goraždu i to u Velikoj Sali Skupštine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde sa početkom u 13:00 sati.

 

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani subjekti, odnosno pravne ili fizičke osobe da uzmu učešće u Javnoj raspravi.

 

Tekst Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom dostupan je na zvaničnoj internet stranici Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (www.bpkg.gov.ba).

 

Svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na navedeni Zakon možete dostaviti i pismenim putem na adresu: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, ul. Višegradska 2 a. Goražde ili na email: minsoc@bpkg.gov.ba do 24.06.2022. godine.

 

S poštovanjem,

 M I N I S T A R

 Eniz Halilović

 

Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde 14.06.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: