Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 14:17

Javni poziv za ostavljanje komentara i prijedloga na nacrte uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektronske proizvode, o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

Izvor: Akta.ba, 01.04.2022.

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

 

JAVNI POZIV 

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaje propisa, te dostave komentare i prijedloge na Nacrte sljedećih uredbi: 

 

  1. Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektronske proizvode 
  2. Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta propisa zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoit@fmoit.gov.ba, u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva ili pismenim putem na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

UREDBA NAKNADE BOS 16.03.2022

Uredba o raspodjeli sredstva sa operaterom BOS 17.03.2022

Obrazac komentari

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: