Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 09:51

Javni poziv za učešće na obukama Pokreni svoj biznis

Izvor: Akta.ba, 10.06.2022.

JAVNI POZIV ZA UCESCE NA OBUKAMA „POKRENI SVOJ POSAO"

 

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje poziva sve zaintersovane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO". Obuke se organizuju u okviru projekta „Mentorstvom do snažnijih loklanih partnerstava za zapošljavanjem" koji se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II" koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

 

Projekat „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje" u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, općina Jablanica, općina Gornji Vakuf - Uskoplje, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje SBK - Biro rada Gornji Vakuf- Uskoplje, Mašinski fakultet Mostar, Srednja škola Jablanica, ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Jablanit d.o.o. Jablanica. Osnovni cilj projekta je institucionalno ojačati rad na smanjenju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini jačanjem uloge LPZa sa posebnim fokusom na Gornji Vakuf -Uskoplje i Jablanicu.

 

Predmet

Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Gornji Vakuf - Uskoplje da pokrenu vlastiti biznis.

 

Podrška uključuje:

a)         Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao" po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 

b)         Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

S Grant sredstva od 5.000,00 KM do 9.500,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad I sufinansiranje troškova registracije i doprinosa, S Savjetodavna i stručna podrška.

 

c) Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima sa područja Općine Gornji Vakuf - Uskoplje iznosi 52.250,00 KM.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresovane osobe sa područja Općine Gornji Vakuf - Uskoplje koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

 

 

„Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje"

LPZ MENTOR

 

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

•          Žene (nezaposlene) svih uzrasta

•          Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)

•          Osobe sa invaliditetom

•          Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

•          Trgovine i kafići

•          Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva

•          Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove: S Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis S Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa

S Da registruju osnovnu djelatnost na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuke će biti realizovana u periodu juli - august 2022. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 13/07/2022.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

 

Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na LINKu ili na šalteru općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Rok za podnošenje prijava je 30.06.2022. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Kontakt podaci za pitanja:

 

Udruženje LiNK Mostar - Ivana Udženija, tel 036/580-151, e-mail: info@linkmostar.org Općina Gornji Vakuf - Uskoplje, tel 030/464-101; email: savjetnik@gornjivakuf-Uskoplie.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: