Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 14:52

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 10.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA JAJCE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02 – 24 – 4457/22

Jajce, 10.06.2022. godine

Na osnovu članka 30. Statuta Općine Jajce (Službene novine općine Jajce broj 3/08) i Odluke o izvršenju budžeta općine Jajce za 2022 godinu broj: 01-01-6-10083/21 od 30.12.2021.godine te Programa i kriterija raspodjele sredstava iz Granta za poljoprivredu u 2022 godini broj 01-01-6-4152/22 od 31.05.2022godine , Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje:

 

JAVNI POZIV

Za raspodjelu sredstava iz Transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede za 2022.godinu

 

1.         Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju :

a.         Poljoprivredni proizvođači (pravna i fizička lica) sa prostora općine Jajce koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na prostoru općine Jajce

b.         Udruženja građana (poljoprivrednika) koja djeluju na području općine Jajce

c.         Zemljoradničke (poljoprivredne) zadruge koje djeluju na području općine Jajce

2.         Uvjeti za ostvarivanje prava na sredstva iz Granta :

a.         Da je Podnositelj zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar Klijenata u Općini Jajce

b.         Da korisnici koji su ostvarili poticaj u Programu Investicije u poljoprivredi za kupljenu ISTU poljoprivrednu mehanizaciju ili opremu ne mogu u naredne 3 godine aplicirati na taj program osim nabavke novih plastenika

c.         Da se zahtjev za poticaj odnosi na :

-           Razvoj stočarstva

-           uzgoj rasplodnih junica (min 1 grla)

-           tovjunadi (min 1 grla)

-           svinjogojstvo (minimalno 1 grlo krmača/nazimica, 2 grla tovnih svinja)

-           pčelarstvo (minimalno 10 pčelinjih zajednica)

-           peradarstvo (minimalno 120 koka nosilja)

-           ovčarstvo i kozarstvo (minimalno 10 ovaca ili 5 koza)

-           Razvoj biljne proizvodnje

-           ratarstvo (minimalno 0,3 ha)

-           povrtlarstvo (0,2 - 1,0 ha na otvorenom, 50 - 500 m2 zatvoreni prostor) 

- Investicije u poljoprivrednoj proizvodnji (oprema, mehanizacija, poljoprivredni objekti, voćnjaci)

3.         Zahtjev za korištenje sredstava Granta treba da sadrži:

a.         Podatke o podnositelju zahtjeva

i.          Opći podaci o podnositelju zahtjeva

ii.         Bankovni podaci (broj tekućeg i transakcijskog računa podnositelja)

iii.         Dokumentaciju kojom obrazlaže opravdanost zahtjeva :

e)         uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja nadležne veterinarske stanice (Obrazac Al/17) ili potvrda o provredenim obaveznim mjerama

f)          - nabavljena oprema, mehanizacija, izgradnja objekata u poljoprivredi, podizanje novih nasada voćnjaka, kupovina junica (fiskalni račun i porezna faktura - orginal ili ovjerena kopija ili uvoznica ako se radi o opremi i mehanizaciji iz uvoza - oprema i mehanizacija iz uvoza ne smije biti starija od 10 godina,pasoši za junice),

-           izvršena ulaganja u poljoprivredne objekte (ukoliko se radi o izgradnji na starom objektu ili dogradnja objekta dokaz o postojanju objekta, ukoliko se radi o izgradnji novog objekta dokaz o podnešenom zahtjevu za izgradnju),

-           sjemenski i sadni materijal (račun - orginal ili ovjerena kopija ili vlastito sjeme)

g)         Uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala

b.         Naziv programa, projekta odnosno aktivnosti za koju se podnosi prijava za poticanje iz sredstava Granta

4.         Jedan podnositelj zahtjeva, Udruženje ili Zadruga može podnijeti i više zahtjeva za različite namjene sukladno Javnom pozivu.

5.         Udruženja i Zadruge, sa najmanje 10 aktivnih članova ili korisnika usluga, mogu podnijeti aplikacije u ime i za potrebe svojih članova

6.         Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima na prijemnom šalteru

Ostalu dokumentaciju podnositelj zahtjeva prilaže uz prijavni obrazac koji se nalazi na prijemnom šalteru

Prijave na javni poziv se podnose u zgradi Općine Jajce, Ulica Nikole Šopa bb, svakim radnim danom.

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je od 13.06.2022. do 01.07.2022.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: