Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 10:33

Poziv za upis čamca u upisnik čamaca

Izvor: Akta.ba, 15.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD TREBINjE

Gradonačelnik

 

Broj: 08-341-3/22

 

Datum: 15.06.2022.g.

 

Predmet: Poziv za upis čamca u upisnik čamaca

 

U cilјu bezbjednosti plovidbe, pozivaju se vlasnici čamaca (fizička i pravna lica) sa prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Trebinja, koji nisu izvršili upis čamca u upisnik čamaca, da u skladu sa članom 91. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 54/19) članom 2. Pravilnika o upisu čamca, izdavanju plovidbene dozvole i označavanju čamaca („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 88/19) Odjelјenju za turizam, polјoprivredu i preduzetništvo podnesu pisani zahtjev za upis čamca u upisnik čamaca.

 

Za upis čamca u upisnik čamaca vlasnik čamca je obavezan priložiti sledeću dokumentaciju:

 

1)         dokaz o vlasništvu čamca (prihvatlјiva je izjava sa dva svjedoka - u prilogu Poziva)

 

2)         potvrdu o brisanju čamca iz drugog upisnika čamca ako je prethodno u njega bio upisan ili dokaz o samogradnji čamca

 

3)         dokaz o vlasništvu pogonskog uređaja, odnosno motora

 

4)         ispravu o izvršenom osnovnom pregledu

 

5)         ispravu o baždarenju čamca

 

6)         carinsku dekleraciju za čamac, odnosno pogonski uređaj ako su uvezeni iz druge države

 

7)         dokaz o izvršenom osiguranju u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje u saobraćaju

 

8)         dokaz o plaćenom porezu u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara

 

9)         dokaz o plaćenoj naknadi za korišćenje objekata bezbjednosti

 

10)       za čamce za privredne svrhe - rješenje o obavlјanju privredne djelatnosti i upisu privrednog subjekta u registar poslovnih subjekata

 

U cilјu umanjenja troškova koji proizilaze iz tačke 4. i 5. svim podnosiocima zahtjeva za upis čamca u upisnik čamaca zaklјučno sa 15.07.2022.godine, biće omogućeno vršenje osnovnog pregleda i baždarenja čamca u Trebinju.

 

Po kompletiranju navedene dokumentacije Odjelјenje za turizam, polјoprivredu i preduzetništvo će izdati Rješenje o upisu čamca u upisnik čamaca i plovidbenu dozvolu.

 

Prema licima koja posjeduju čamac koji nije upisan u upisnik čamaca inspekcijski organi će, prema važećim zakonskim odredbama, preduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

 

https://trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/Poziv-za-upis-camaca.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: