Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 11:58

(formalno–pravno neispravne prijave) Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Izvor: Akta.ba, 17.06.2022.

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.

 

 

 

Broj: 03-11-10-4677/22

Sarajevo, 17. 6. 2022. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

 

O D L U K U

 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Povjerenstva za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022 . godinu, Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

 

II

Podnosioci prijava navedeni u točki I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web - portalu Ministarstva.

 

III

Prigovorom nije dopuštena dopuna dokumentacije ili korekcija dostavljene.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

 

 

Preuzimanje: Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.

 

 

TABELA PRISTIGLIH ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV U 2022. GODINI

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Nazivi kantona: 1 - Unsko-sanski; 2 - Posavski; 3- Tuzlanski; 4 - Zeničko-dobojski; 5 - Bosansko-podrinjski; 6 - Srednjobosanski; 7 - Hercegovačko-neretvanski; 8 - Zapadno-hercegovački; 9 - Kanton Sarajevo; 10 - Kanton 10

 

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,

3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti,

4. potvrda o izmirenim poreskim obvezama,

5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).

Općine su izuzete dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra.

6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva i instrukcijom za plaćanje,

7. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan,

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2021.godini koji nisu predali bilanca stanja i bilanca uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija),

9. Plan rada za 2022. godinu.

Općine su izuzete dostavljanja plana rada za 2022 godinu.

 

Program: 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH,  2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH

 

1

Djelovodn i broj (03- 11-10)

Stiglo u

(31.3.) DA/ NE

Naziv korisnika (adresa i grad)

Kanton

Općina

Naziv projekta

Potrebna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 1 ili 2

Ukupna vrijednost projekta (sa Prijave

Traženi iznos (sa Prijave)

Opravdan a sredstva iz ranijih godina (rok: 27. 6. 2020. g.

Ispunjava formalno pravne uvjete NE / DA

Napomena

1

3559

DA

Vokalno-instrumentalni sastav "Forte", 770. Sbbr bb, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Muzikom se bori, muzikom pobijedi - Ti to možeš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.500,00

3.100,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

15

3486

DA

Udruženje građana "Draft Teatar", Tuzlanskog odreda 8, Tuzla

3

Tuzla

20. Međunarodni pozorišni festival "Pozorišta bez granica"

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

11.950,00

5.000,00

DA

NE

Nedostaje rješenje o razvsrtavanju djelatnosti (dostavljena obavijest o razvrstavanju iz financijskog izvještaja)

18

3491

DA

Kulturno-umjetničko društvo "Podveležje", Podveležje bb, Mostar

7

Mostar

Putevima pobjede

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

2

6.300,00

4.000,00

 

NE

Nedostaju dokumenti od broja 2. do broja 9.

19

3492

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Didak", Župa Gradnići, Gradnići bb, Čitluk

7

Čitluk

19. Dani fra Didaka Buntića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

33.700,00

10.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

21

3522

DA

Javna ustanova "Centar za kulturu Tuzla, Dragiše Trifkovića 2, Tuzla

3

Tuzla

18. Internacionalni bienalni festival potreta INTERBIFEP

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

1

61.425,42

15.002,07

DA

NE

Aktuelni izvod iz registra je stariji od 6 mjeseci (iz 2020. god.)

22

3541

DA

ART MEDIA društvo za usluge, Osmana Džafića 10, Kakanj

4

Kakanj

Znanjem u svijet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

NE

Van kriterija J.P. (privatna firma); dokumentacija od broja 3. pa nadalje nije numerirana u skladu sa J.P.

26

3240

DA

Udruga "Dani Paoče", Paoča bb, Čitluk

7

Čitluk

Dani Paoče 2021 - kulturno naslijeđe broćanskog kraja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

23.000,00

10.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

39

3544

DA

Kulturno-umjetničko društvo "Sevdah" Vučkovci, Dućani br. 1, Gradačac

3

Gradačac, Tuzla

XIX Smotra folklora "Vu8čkovci 2022"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4.300,00

3.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

40

3545

DA

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bugojno, Nugle II bb, Bugojno

6

Bugojno

50. Teatarski festival FEDRA 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

57.000,00

15.000,00

 

NE

Aplikant se nalazi na listi korisnika koji ne mogu aplicirati na J.P.

44

3516

DA

Organ uprave - Općina Maglaj, Viteška 4, Maglaj

4

Maglaj

50. Jubilarni Internacionalni festival "Studentsko ljeto" Maglaj 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

98.700,00

35.000,00

 

NE

Dokumentacija od broja 5. pa nadalje nije numerirana u skladu sa J.P.

45

3535

DA

Fondacija za muzičke umjetnosti, Trg Barcelone 3, Sarajevo

9

Novi Grad, Sarajevo

28. Večeri muzike SVEM 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

89.877,78

20.263,64

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

53

3454

DA

Udruženje KUD llidža, Plavi put 3, llidža

9

llidža, Sarajevo

5. Interancionalni festival "llidža Seasonfest"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

30.240,00

15.120,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

55

3455

DA

Udruženje KUD llidža, Plavi put 3, llidža

9

llidža, Sarajevo

Na mladima sevdah ostaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4.160,00

2.080,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

56

3410

da

Hrvatsko kazalište Travnik

6

Travnik

Andrićevi dani u kazalištu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

30.000,00

12.000,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa JP.

57

3409

DA

Književno-kulturna manifestacija "Susreti Zija Dizdarević", Mehmeda Spahe bb, Foinica

6

Fojnica

XXXVIII Susreti Zija Dizdarević

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

20.500,00

8.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljene fotografije)

58

3407

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Luke", Višići bb, Čapljina

7

Čapljina

Održavanje manifestacije "Večer folklora"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10.000,00

4.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

59

3408

DA

Matica hrvatska Čitluk, Kralja Tomislava bb, Čitluk

7

Čitluk

Rad Matice hrvatske Čitluk u godini obilježavanja 180. obljetnice utemeljenja Matice hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

40.000,00

15.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

63

3395

DA

USSOFFTU u BiH, Bijeli brijeg 2A, Mostar

7

Mostar

Tradicija naroda BiH na svjetskoj sceni 2022

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

8.980,00

7.000,00

DA

NE

Potvrda od banke je starija od 3 mjeseca

65

3398

DA

Hrvatska folklorna skupina "Bobovac", Društveni dom, Omladinska 15, Čatići

4

Čatići, Kraljeva Sutjeska

Projekat na očuvanju tradicije, kulture i običaja naroda Sutješkog kraja sa centralnom manifestacijom 23. smotra folklora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.951,50

3.000,00

 

NE

Projekat nije u skladu sa J.P. (projekat za 2021. godinu)

75

3255

DA

Udruženje umjetnika Mostarska paleta, Kujundžiluk 10, Mostar

7

Mostar

Mostar ne zaboravlja svoje velikane

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.700,00

3.500,00

DA

NE

nedostaju dokazi o reliziranim projektima ( pod dokazima dostavljena preporuka resornog ministarstva)

78

3261

DA

Udruženje za djecu i omladinu Galeb, Slatina bb, Jablanica

7

Jablanica

Tri dana Galeba

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

3.500,00

2.950,00

DA

NE

nije razrađen detaljan financijski plan u aplikacijskom obrascu

79

3263

DA

Turističko udruženje Sjever Potoci, Put za Ruišta bb, Potoci

7

Potoci, Mostar

Jubilarni 60. Međunarodni festival pjevača amatera BiH - Prvi glas Bijelog Polja Mostar 2022

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

12.050,00

7.000,00

DA

NE

Na bilansi stanja i uspjeha nema vidljivog pečata FIA- e

84

3268

DA

Javna ustanova Muzej grada Zenice, Muhameda Seida Serdarevića bb

4

Zenica

Poruke iz prošlosti

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

1

42.870,00

11.540,00

DA

NE

Nedostaje bilansa uspjeha, a bilansa stanja nema pečat FlA-e

86

3366

DA

Javno preduzeće Radio i televizija Vogošća d.o.o., Jošanička 33, Voqošća

9

Vogošća

Medijska promocija i prezentacija tradicije i kulture BiH kroz emisiju "Besjede"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

51.500,00

17.900,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

97

3338

DA

Udruženje građana Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Vitez, Branilaca starog Viteza bb

6

Vitez

14. Međunarodna smotra folklora Vitez 2022

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

6.000,00

2.000,00

DA

NE

Nedostaje uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama aplikanta

106

3805

DA

Udruga za poticanje, razvoj i promociju kvalitete života - Mreža, Kneza Višeslava 12, Mostar

7

Mostar

Upoznaj kazalište

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.000,00

7.000,00

DA

NE

Iz dostavljenih dokaza nije vidljiva poveznica aplikanta kao organizatora projekta

110

3799

DA

Udruženje za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH "Pravi put", Ledinac 192, Grude

8

Grude

Virtualno mapiranje povijesnih spomenika u Bih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

37.900,00

21.300,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

111

3801

DA

Udruga "Kap", Kneza Višeslava bb, Mostar

7

Mostar

Kulturna baština i naše crte

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

19.850,00

19.350,00

DA

NE

namjena projekta nije u skladu sa J.P. (projekt samo radionica)

112

3668

DA

Arhivističko udruženje u BiH, Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Savjetovanje arhivskih radnika: Bihać 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9.000,00

4.500,00

 

NE

Projekat nije u skladu sa J.P.

113

3669

DA

Eko arheološko udruženje "Kula Gorica", Gorica - društveni dom, Zenica

4

Zenica

Obilježavanje 833-e godišnice potpisivanja povelje Kulina bana

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

6.050,00

3.430,00

DA

NE

Na bilansima stanja i uspjeha nedostaje pečat FlA-e

114

3673

DA

Udruženje Klub galerija Adin Hebib "Slikar", Čekaluša 10, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Izložbe za prijatelje umjetnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

18.000,00

9.000,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

130

3717

da

Udruženje kazalište mladih Korifej

6

Nova Bila

Regionalni festival monodrame inBox 2022

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

65.530,00

27.000,00

DA

NE

rashodi iz financijskog plana u aplikacijskom obrascu nisu iz aplikacijskog obrasca za 2022.

141

3734

DA

Udruženje Mušica ad Hominem, Štrosmaierova 4, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

"Emotions" uz muziku na žici

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

31.500,00

13.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

142

3727

DA

Udruženje za podršku kulturnih i prirodnih vrijednosti "BOSLAND", 5. Korpusa bb, Bihać

1

Bihać

Bihaćavantura Film Festival "AVANT&UNA"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

150.000,00

50.000,00

DA

NE

Iz dostavljenih dokaza nije vidljivo da je aplikant realizator projekta

156

3688

DA

Udruženje za kulturu Nova svjetlost, Terezije bb, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

11. KNS Međunarodni književni susreti 2022

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

55.972,50

6.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeno vlastito izvješće s fotografijama)

162

3947

DA

Udruženje muzičkih i baletnih pedagoga u FBiH, Josipa Štadlera 1, saraievo

9

Centar, Sarajevo

XXIV Otvoreno federalno takmičenje učenika i studenata muzike Zenica 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15.000,00

13.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

166

4091

DA

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj C.E.K.O.R., 311. lahke briqade bb. Kakani

4

Kakanj

Edukativni biznis planovi za kreiranje novih kompetencija za tržište rada mladih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6.000,00

6.000,00

DA

NE

Pogrešan aplikacijski obrazac (obrazac Transfera za mlade)

171

4041

DA

Arhivističko udruženje u FBiH, Alipašina 19, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Promocija i predstavljanje Bibiliografije časopisa Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja BiH 1961-2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

8.450,00

6.450,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

174

4098

DA

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde, Zaima Imamovića 2, Goražde

5

Goražde

XXV Internacionalni Festival prijateljsttva Goražde 2022

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

85.000,00

20.000,00

 

NE

Aplikant ima poreske obaveze

177

3966

da

Udruženje za promociju kulture i umjetnosti "ARKA"

9

Sarajevo

"Internacionalno bijenale male grafike BiH"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

51.212,00

35.330,00

 

NE

Projekat nije uvezan u skladu sa JP

179

3960

DA

Javna ustanova Opća biblioteka Tešanj, Braće Pobrić 8

4

Tešanj

Nagrada "Mustafa Ćeman"

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

4.000,00

3.700,00

DA

NE

Neispravan finansijski plan u aplikacijskom obrascu

181

3953

DA

Javna ustanova kulturno-sportski centar Vogošća, Jošanička 33, Vogošća

9

Vogošća

Vogošćanski dani 2022

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

41.500,00

5.000,00

DA

NE

Iz dostavljenih dokaza nije vidljiva poveznica aplikanta kao relizatora projekta

183

4047

DA

Udruženje ATIK Fojnica, Bosanska 113, Foinica

6

Fojnica

Fojnički stećci - mapiranje i promocija

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.500,00

4.000,00

DA

NE

Nedostaje dokazi o reliziranim projektima

188

3964

DA

Fondacija Sarajevo Navigator, Hasana Brkića 45/1, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Art Fest "Desant na Jajce 2022"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

222.000,00

30.000,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

194

4057

DA

Mjesna zajednica Uzarići, Uzarići bb, Široki Briieq

8

Široki Brijeg

Obnova kamenog mosta na Mokašnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

29.000,00

20.000,00

 

NE

Van kriterija J.P. (izgradania/Obnova)

195

3969

DA

Udruženje "Lastavica" iz Zenice, Dom arnauti, Zenica

4

Zenica

Kulturno-historijski značaj zborišta Lastavica

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

19.000,00

16.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljen popis);

198

3981

DA

Udruga gluhih i nagluhih osoba "SLUH", Zrinski Frankopana 15, Mostar

7

Mostar

Kulturna manifestacija gluhih "Kulturni festival gluhih i nagluhih u Mostaru"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

45.017.90

25.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

199

3982

DA

Akademski zbor Pro Mušica, III. Bojne cimske 65, Mostar

7

Mostar

Snimanje djela suvremenih autora (D. Filipović)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10.500,00

8.500,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

201

3977

DA

Udruga Vitezovi kraljevskog grada Jajca, Kulina bana 10, Jajce

6

Jajce

Manifestacija Dani srednjovjekovlja u Jajcu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

14.240,00

12.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

204

4003

DA

Župa sv. Ilije proroka, Kandija bb, Bugojno

6

Bugojno

Sufinansiranje organizacije Božičnog koncerta i multimedijalne izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8.000,00

6.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

208

3683

DA

Radničko kulturno-umjetničko društvo "Proleter", Safeta Mujića 2, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Da se ne zaboravi - tradicija Kraljeve Sutjeske

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

15.160,00

8.000,00

DA

NE

Iz dostavljenih dokaza nije vidljivo da je aplikant realizator projekta

209

3621

DA

Radio klub Vogošća, Skendera Kulenovića 59

9

Vogošća

Obuka operatera klase CEPT 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

210

3608

DA

Vokalno-instrumentalni sastav "Forte", 770. Sbbr bb, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Šesti festival horova "Pjesme kraj Vrbasa"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7.150,00

3.600,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

212

4013

DA

Udruga "Moja zemlja", Bučići, Novi Travnik

6

Novi Travnik

Dani fra Marijana Šunjića

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

15.154,00

4.215,00

DA

NE

Neispravan aplikacijski obrazac

213

4324

DA

Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti "Artista", Ivana Cankara 10, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Udruženje za očuvanje i razvoj "Artista"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

56.710,00

29.149,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

214

4333

DA

Udruga Sportski plesni centar LDF, Hrvatskih branitelja bb, Vitez

6

Vitez

LDF Dance fest 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10.300,00

7.800,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

215

4337

DA

Udruženje građana Teatar Kabare Tuzla, Zavnobiha 13, Tuzla

3

Tuzla

XX TKT Fest - Dani akademskog teatra 2022

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

1

40.520,00

25.060,00

DA

NE

Aktuelni izvod iz registra je stariji od 6 mjeseci

220

4026

DA

Udruženje Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Branilaca Sarajeva 30, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Digitalno-multimedijalna promocija kapitalnog književnog projekta "Bošnjačka književnost u 100 knjiga" (Digitalizacija i multimedijalna promocija kulturnog naslijeđa BiH

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

110.000,00

110.000,00

DA

NE

Nije detaljno razrađen finansijski plan u aplikacijskom obrascu

221

4038

DA

Udruga Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta , Matice hrvatske bb, Mostar

7

Mostar

Kultura i demokracija - razvoj parlamentarizma kao kulture u BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12.000,00

10.000,00

 

NE

van kriterija J.P. (Projekat nije iz oblasti kulture)

228

3578

DA

Udruženje za djecu i omlade "Nominativ", Nikole Šopa 52a, llidža

9

llidža, Sarajevo

11. Međunarodni dječji festival folklora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32.000,00

9.000,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

229

4040

DA

Ansambl "Prijatelji sa Une", Irfana Ljubijankića 56, Bihać

1

Bihać

Kompletiranje instrumenata i garderobe za Ansambl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9.140,00

7.160,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

230

3634

DA

Udruženje Kulturno-umejtničko društvo "Željezara", Kralja Tvrtka 1 do br. 17, Zenica

4

Zenica

XX smotra folklora "Zenica 2022"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.300,00

4.700,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

240

4015

DA

Udruga Hercegovka godine, Stara 1 licka 23, Mostar

7

Mostar

Međunarodni festival dobrih i lijepih želja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

14.580,00

7.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

241

3593

DA

Hrvatsko kulturno društvo Naprdak, podružnica Vitez, Kralja Tvrtka 1, Vitez

6

Vitez

Napretkova kulturna jesen 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9.950,00

6.300,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

247

4018

DA

Jevrejsko kulturno-prosvjetno humanitarno društvo "La benevolencija", Hamdije Kreševliakovića 59, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Obilježavanje 130 godina JKPHD La Benevolencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

20.595,00

13.595,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i munerirana u skladu sa J.P.

249

3571

DA

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bugojno, Nugle II bb, Buqoino

6

Bugojno

25. Susret pozorišta lutaka u BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

79.860,00

25.000,00

 

NE

Aplikant se nalazi na listi korisnika koji ne mogu aplicirati na J.P.

253

3818

DA

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagrebačka bb, Busovača

6

Busovača

Naše priče - literarna radionica

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

4.500,00

0,00

DA

NE

projekt nije u skladu s J.P. (radionice)

265

4375

DA

Matica hrvatska Grude, Hrvatskih branitelja bb, Grude

8

Grude

Kulturni program Matice hrvatske Grude u 2022. godini

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

27.541,00

20.500,00

DA

NE

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan/solventan

266

4376

DA

Udruga "Čapljinko", Ante Starčevića 1, Čapljina

7

Čapljina

Dječiji festival i kulturno-povijesne radionice

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

23.000,00

15.550,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

267

4377

DA

Udruga "Mali istraživači" Čapljina, Matije Gupca bb, Čapljina

7

Čapljina

Dječiji festival i radionice argeologije

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

14.900,00

8.800,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

274

4426

da

JU "Dom kulture Jajce" Jajce

6

Jajce

15. festival duhovne poezije i muzike "Plivske omahe 2022."bosanskohercegovačko višeglasje

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

dA

2

20.000,00

7.000,00

DA

NE

U potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan

277

4425

DA

Javna ustanova Dom kulture Jajce, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10, Jajce

6

Jajce

412. Pozorišne igre BiH u Jajcu

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

125.000,00

25.000,00

DA

NE

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan

280

4346

DA

Udruga građana Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Bosanska ulica 8, Buqojno

6

Bugojno

Napretkovi lipanjski dani kulture 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

27.850,00

13.550,00

DA

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

282

4417

DA

Turistička zajednica Grada Gračanica, Osman Kapetanova medresa 13, Gračanica

3

Gračanica, Tuzla

Koncert Gračanica 2022

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

25.000,00

10.000,00

DA

NE

Aktualni izvod iz registra je stariji od 6 mjeseci; finansijski plan projekta nije razrađen

288

4257

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vionica, Vionica bb, Čitluk

7

Čitluk

XI :eđunarodne večeri folklora Vionica 2022

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

37.500,00

14.500,00

DA

NE

Nedostaje Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama

289

4258

DA

Hrvatska pjevačka skupina Broćanski bećari, ul. Fra Radovana Petrovića, Međuqorie

7

Međugorje

Broćanski bećari 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

30.500,00

15.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

298

4419

DA

Fondacija Mak Dizdar, Hiseta 23, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

Organizacija kulturnih programa u Makovoj hiži

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

20.750,00

16.200,00

DA

NE

nije detaljno razrađen plan rashoda u aplikacijskom obrascu

300

4409

DA

Javna ustanova Centar za kulturu i informisanje, Srebreni grad 1, Srebrenik

3

Srebrenik

Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

55.000,00

20.000,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

304

4272

da

Udruženje građana "Naš dom Borovica" Borovica-Vareš

4

Vareš

8. Međunarodna likovna kolonija Borovica- art colony Borovica 2022

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

27.600,00

25.000,00

DA

NE

nije razrađen detaljan financijski plan traženih sredstava od ministartva u aplikacijskom obrascu

308

4281

DA

Turističko-ekološka i informacijsko- edukacijska udruga "Mediteran", Čeljevo bb, Čeljevo

7

Čeljevo

Mostovi Neretve

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

13.000,00

10.000,00

DA

NE

projekt nije u skladu s J.P. (edukacije i okrugli stolovi )

312

4401

DA

Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8, Saraievo

9

Centar, Sarajevo

Manifestacija obilježavanja 30 godina od stradanja Orijentalnog instituta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

13.000,00

5.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljen samo popis)

319

4391

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Gromovnik", Mladoševica bb, Novi Šeher, Maglaj

4

Maglaj

Iz Bosne se u Hrvatsku slila lijepa pjesma pa je svima mila

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

15.400,00

7.300,00

DA

NE

u financijskom planu nedostaje rubrika traženih sredstava od ministarstva

324

4252

DA

Udruženje likovnih umjetnika "Irma art studio", 43. Drinske brigade, Goražde

5

Goražde

Umjetnost za budućnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.000,00

4.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

326

4259

DA

Udruga "Galium" (Građanska alternativa legalnosti udruženja mišljenja), Služanj 263, Čitluk

7

Čitluk

Uređivanje i obilježavanje stećaka po prioritetima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10.000,00

8.000,00

 

NE

Projekat nije u skladu sa J.P. (projekt iz oblasti kulturnog naslijeđa)

328

4300

da

Univerzitet u Sarajevu- Muzička akademija

9

Sarajevo

Muzički kamp za mlade virtuoze

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

49.050,00

40.050,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima ( dostavljen samo popis)

329

4230

da

Udruga za održivi razvoj CENTAR

7

Mostar

Kulturne vrijednosti Mostara na jednom miestu ONLINE 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

21.000,00

10.000,00

 

NE

Nije uvezano u skladu sa JP

330

4250

da

Likovna kolonija "Brijeg" Široki Brijeg

8

Široki Brijeg

Ekološka likovna kolonija "Blidinje 2022"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

9.000,00

5.000,00

DA

NE

Nisu dostavljeni dokazni materijali o realiziranim projektima (samo fotografije)

336

4208

DA

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde, Zaima Imamovića 2, Goražde

5

Goražde

XXVIII manifestacija "Dani lsaka Samakovlije - sunce nad Drinom" Goražde - Saraievo - Foinica 2022

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

15.000,00

8.000,00

DA

NE

Aplikant ima neizmirene poreske obaveze

342

4189

DA

Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad, Branilaca BiH bb, Ključ

1

Ključ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.200,00

5.000,00

 

NE

aplikacijski obrazac za Transfer institucija

343

4192

DA

Udruženje kulturno-umjetničko društvo "Biser", Muhameda Muljkovića Kuljinog 4, Velika Kladuša

1

Velika Kladuša

XIII Međunarodni festival folklornih igara i pjesama "KUD Biser 2022"

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

19.725,00

10.150,00

DA

NE

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan

344

4195

DA

Udruženje kulturno-umjetničko društvo Biser, Muhameda Muljkovića Kuljinog 4, Velika Kladuša

1

Velika Kladuša

International TROYA folk dance and music festival

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

22.118,25

10.000,00

DA

NE

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan

346

4196

DA

Udruženje privatnih šumovlasnika "Naša šuma", Sarajevska 1, Bosansko Grahovo

10

Bosansko Grahovo

Pećina ledenica - biser prirode budućim generacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15.150,00

12.150,00

 

NE

Projekat je van kriterija Javnog poziva (oblast izdavaštva)

348

4160

da

Udruga "Čuvarica tradicije" Nova Bila

6

Nova Bila

Svadbeni običaji u Lašvanskoj dolini- S tradicijom prema budućnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

24.713,60

15.120,63

 

NE

Nije numerirano u skladu sa JP

349

4164

da

Kazališno- filmska udruga Oktavijan

7

Mostar

16. Mostar fim festival

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

1

281.776,80

100.000,00

DA

NE

(Dostavljen bilaus stanja i uspjeha i 2020) (Nema poveznice aplikanata sa reliziranim prijektima- realizacija)

354

4213

DA

Udruženje građana Art Antika, Banovinska bb, Stolac

7

Stolac

3. Međunarodna likovna kolonija "Stolac art"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12.000,00

6.000,00

 

NE

dokumentacija nije uvezana niti numerisana sukladno J.P.

362

4135

da

Nadbiskupisko sjemenište Petar Barbarić

6

Travnik

"Žive jaslice- Božić kao nekada"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15.190,00

8.000,00

 

NE

Nije numerirano u skladu sa JP

364

4124

DA

Javna ustanova "Gradski muzeji" Saraievo, Petrakiiina 7, Sarajevo

9

Stari Grad

Od utopije do realizacije - tri decenije projekta Ars Aevi

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

155.000,00

50.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

368

4121

DA

Udruženje kreativne i kulturne industrije MUK, Trebinjska 133, Sarajevo

9

Novi Grad, Sarajevo

Memorijal Matusja Blum - Sarajevo 2022

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

1

102.850,00

35.000,00

DA

NE

Rješenje o razvrstavanju djelatnosti je starije od 6 mjeseci, nedostaju bilansi stanja i uspjeha (predata potvrda o zaprimanju)

370

4131

da

"Umjetnost- ARS" Zenica

4

Zenica

" U susret baletu” DWC 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9.050,00

4.820,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa JP

375

3839

DA

Udruženje građana radio-klub Lipnica, Dom rudara, Ozrenska 2, Lipnica

3

Lipnica, Tuzla

Radio-amaterizam provjereni vid socijalne inkluzije mladih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8.500,00

4.500,00

 

NE

Namjena projekta nije u skladu sa J.P. (nije iz oblasti kulture)

377

3914

DA

Hrvatska kulturna zajednica "Troplet", Ulica kneza Trpimira 8, Mostar

7

Mostar

Tropletovi dani kulture 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

25.900,00

8.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

379

3855

DA

Hrvatska duvanjska baština, Mijata Tomića bb, Tomislavgrad

10

Tomislavgrad

4. Duvanjsko božično silo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6.000,00

1.500,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

380

3857

DA

Udruženje za poboljšanje kvalitete života MoguLi, Džemala Bijedića 1, Bihać

1

Bihać

Kontinuirana edukacija glumačkih vještina i produkcija pozorišne predstave

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

45.500,00

13.500,00

DA

NE

Iz dostavljenog dokaznog materijala nije vidljiva poveznica aplikanta kao organizatora projekta

383

3879

DA

Bosanska akademija nauka i umjetnosti "Kulin ban", Branilaca Saraieva 31, Saraievo

9

Centar, Sarajevo

Javne tribine Bosanske akademije nauka i umjetnosti "Kulin ban"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10.000,00

8.000,00

 

NE

projekt nije u skladu s j.p. (nije oblast kulture)

388

3921

da

Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" - Općinsko društvo Jablanica

7

Jablanica

"Večer sevdaha"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1.500,00

1.200,00

 

NE

dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa JP

389

3915

DA

Kultuno-umjetničko društvo ansambl "Maglaj", Radnička bb, Maglaj

4

Maglaj

15. Internacionalni festival folklora "Kolo na bosanskom ćilimu"

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

12.000,00

5.000,00

DA

NE

Nedostaje Uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama

395

3071

DA

Kulturno-umjetničko društvo Nakib Abdagić Kiban, 770. slavne brdske brigade 18, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Međunarodni dječiji festival folklora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17.000,00

8.500,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

397

3923

DA

Asocijacija "Digital Fabrication Laboratory" BiH, Zmaja od Bosne 8, saraievo

9

Centar, Sarajevo

Sarajevo Maker Faire - Internacionalni sajam nauke, inovacija, tehnologije i kreativnog stvaralaštva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

51.327,00

11.043,00

 

NE

Dokumentacija nije numerirana u skladu sa J.P.

398

3924

da

Kulturno- umjetničko društvo "Ekrem Muikić"

9

Butmir

Internacionalni festival folklora "Susreti prijatelja"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

18.710,00

5.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

409

3083

DA

Udruženje za promociju kulture "Fani", Sime Milutinovića Sarajlije 15, Sarajevo

9

Centar, Sarajevo

8. Festival dječije umjetnosti FEDU 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

94.070,00

20.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

412

3136

DA

Umjetnička kolonija "Čapljina", Trg hrvatske slobode bb, Čapljina

7

Čapljina

Održavanje 18. kolonije likovnog stvaralaštva "Čapljina 22"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

19.000,00

5.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

415

3147

da

Udruga za razvoj, okliš i kulturu EKOZH

8

Široki Brijeg

Izložba radova 13. Međunarodne EKO KOLONIJE 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

14.130,00

7.950,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

416

3898

DA

Udruženje Gradski mješoviti hor "Maglaj", Aleja ljiljana 27/12, Maglaj

4

Maglaj

Koncert i promocija publikacije "Od Bacha do sevdaha"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.000,00

2.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

419

3153

DA

Udruženje za afirmaciju kulturnih vrijednosti "Filter", Žagrići 36, Sarajevo

9

Stari Grad

Pozorišna predstava "A onda je nešto puklo"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17.400,00

8.600,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

422

3146

DA

Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH, dr. Jure Grubišića 12, Široki Briieg

8

Široki Brijeg

13. Međunarodna Eko kolonija 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20.810,00

12.300,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana i numerirana u skladu sa J.P.

425

3140

DA

Udruženje Vokalni ansambl "Srma", ZAVNOBIH-a bb, Fojnica

6

Fojnica

Međunarodni festival horova i vokalnih ansambala "Fojnica 2022"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

6.500,00

5.000,00

DA

NE

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

428

3893

DA

Tamburaško društvo Miseriacordia, Šurmanci bb, Čapljina

7

Čapljina

Miseriacordia dani 2022 - Večerni zvon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

30.700,00

15.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

429

3894

DA

Ekološko agro-edukativna udruga "Naš Čerin", Čerin bb, Čerin

7

Čerin

Kulturne znamenitosti Čerina kroz obilježavanje Dana Čerina 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

22.000,00

10.000,00

 

NE

Dokumentacija nije uvezana u skladu sa J.P.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: