Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 11:58

(poništenje) Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata organizacija u oblasti kulture za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 27.05.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD GRADIŠKA

GRADONAČELNIK

Ulica Vidovdanska 1 a, 78400 Gradiška, Republika Srpska Tel : □ ++ 387 51 810-353, Faks : ++387 51 814 689,

E-mail: gradonacelnik@gradgradiska com, Veb sajt: www gradgradiska.com

 

Broj: 06-431-1-1/22 Datum: 25.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", br. 4/17 i 5/19) i člana 4. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava organizacijama u oblasti kulture („Službeni glasnik grada Gradiška“, broj 7/21), Gradonačelnik d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata organizacija u oblasti kulture za 2022. godinu

 

I

Poništava se Javni poziv Gradske uprave grada Gradiška, broj: 06-431-1/22, od 26.04.2022. godine, za sufinansiranje programa/projekata organizacija u oblasti kulture za 2022. godinu.

II

O izvršenje ove odluke staraće se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web. stranici grada Gradiška, na oglasnoj tabli grada Gradiška i putem JP „Radio televizijaGradiška" Gradiška.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: