Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane Carpet Planet, snage 6,2 na lokalitetu Lipa na području Grada Bihaća

Datum objave: 28.02.2023. 09:56 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO - SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Broj: 11-19-5524-UP-1/22

Bihać, 23.02.2023. godine 11/2-2

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu investitora „CARPET PLANET1 d.o.o. Bihać, zastupanog po direktoru Bulić Ameli, za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet Planet11 snage 6,2 na lokalitetu Lipa na području Grada Bihaća, na osnovu člana 71a. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona11, broj: 12/13, 03/16, 15/20, 10/22), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane "Carpet Planet" snage 6,2 na lokalitetu Lipa na području Grada Bihaća

 

POZIVAJU SE stranke u postupku da dana 03.03.2023. godine (petak) u vremenu od 09:00 do 10.30 sati u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Đerzeleza br. 2, Bihać, kancelarija 29, III sprat, izvrše uvid u tehničku dokumentaciju projekta za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet Planet“snage 6,2 na lokalitetu Lipa na području Grada Bihaća, na zemljištu upisanom u katastarsku općinu Lipa, a označenom kao: k.č. br. 59/1, k.č. br. 59/3, k.č. br. 60/1, k.č. br. 60/2, k.č. br. 60/3, k.č. br. 60/4, k.č. br. 60/9, k.č. br. 60/10, k.č. br .62, k.č. br. 63, k.č. br. 72/1, k.č. br. 72/4, k.č. br. 74/1, k.č. br. 74/2, k.č. br. 75/1, k.č. br. 75/2, k.č. br. 75/3, k.č. br. 75/4, k.č. br. 77 i k.č. br. 80, sve upisane u P.L. broj: 63 u k.o. Lipa i dijelu k.č. br. 93 upisana u P.L. broj: 32 k.o. Lipa, Investitora CARPET PLANET d.o.o. Bihać, odnosno Idejni projekat fotonaponske elektrane Carpet Planet 6,2 MW izrađen juna 2022. godine od „Cazing d.o.o. Cazin.

Stranke u postupku se nakon uvida u idejni projekat moraju izjasniti o urbanističko - tehničkim uslovima za izgradnju građevine izrađenim prema važećem planskom dokumentu i namjeni površine za predmetnu građevinsku parcelu, zatim o položaju, veličini i gabaritima objekata, kao i uređaja građevine koji mogu imati štetna zračenja i proizvoditi nedozvoljenu buku. Ukoliko stranke u postupku ne pristupe uvidu u idejni projekat u ostavljenom roku smatrat će se da je strankama pružena mogućnost uvida u idejni projekat, te isti iz tog razloga neće moći tražiti obnovu postupka.

 

Voditelj postupka:

Naila Žerić, dipl. pravnik

Dostaviti:

Oglasna ploča organa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: