Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2023. 14:25

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva o odobravanju sredstava za poticanje proljetne sjetve za 2023. godinu​

Izvor: Akta.ba, 23.05.2023.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-11.2-1200/23

Datum: 23. 05. 2023. god.

 

Na temelju članka 44. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 1/01 i 3/05), Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA POTICANJE PROLJETNE SJETVE ZA 2023.GODINU

 

I          

Raspisuje se Javni poziv za podnosenje zahtjeva o odobravanju sredstava za poticanje proljetne sjetve u 2023. godini. Sredstva za poticaj u poljoprivredi namjenjena poljoprivrednim proizvođačima, a koja su utvrđena Buđetom opčine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023. godinu izdvojena su u iznosu od 100.000,00 KM.

 

II        

PRAVO UCESCA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA IMAJU:

1.         Korisnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava do 31.03.2023. godine,

2.         Korisnici koji posjeduju fiskalne racune o nabavci sjemenskog, sadnog materijala (^itarice,povrtno bilje - krompir, luk i kupus), zastitna sredstava (malina, kupus) i umjetna đubriva za proljetnu sjetvu izdata do 15. 05. 2023. godine.

3.         Maksimalan iznos racuna u vrijednosti do 1.000.00 KM.

4.         Ovisno o broju podnesenih zahtjeva odredit ce se procentualno iznos odobrenih sredstava po aplikantu.

 

III

UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTICAJNIH SREDSTAVA:

Korisnici moraju da ispunjavaju sljedece uvjete: - Biljna proizvodnja

1.         zitarice minimalno zasijan povrsina 0,3 ha sa racunom o nabavci sjemenskog materijala 150 kg/ha,

2.         Silazni kukuruz minimalna povrsina 0,3 ha

3.         Krompir minimalna povrsina 0,1 ha i sjemena 150 kg/dunum

4.         Kupus minimalna povrsina 0,1 ha

5.         Luk crni i bijeli minimalna povrsina 0,1 ha

6.         Zastitna sredstva nabavljena kolicinski shodno povrsinama pod kulturom

-           kupus u iznosu do 100,00 KM/dunumu

-           malina u iznosu do 150,00 KM/dunumu

7. Umjetna đubriva : - žitarice 200 kg/ha

-           silaza 150 kg/ha

-           malina 100 kg/ha

-           povrće 150 kg/ha

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1.         Kopija osobne karte

2.         Kopija tekućeg računa

3.         Fiskalni račun o nabavci materijala izdati u periodu od 01.01.2023. do 15.05.2023.

4.         Potvrda o izmirenim obavezama prema JKP „Radovina" Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrda da nije obveznik prema JKP „Radovina"

5.         Potvrda o izmirenim obavezama JKP „Vodovod i kanalizacija" ili potvrda da nije obveznik prema istom

6.         Potvrda o plaćenoj kominalnoj naknadi općina Gornji Vakuf-Uskoplje

Zahtjev sa neophodnom dokumentacijom podnosi se na protokolu opčine Gornji Vakuf- Uskoplje, u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na JAVNI POZIV ZA PROLJETNU SJETVU 2023. GODINE.

Ukoliko komisija imenovana za sprovođenje JAVNOG POZIVA provjerama koje cini po službenoj dužnosti utvrdi da je podnositelj zahtjeva dostavio krivotvorene racune i da nema odgovarajucu povrsinu pod zasadom isti nece biti uzet u razmatranje.

 

JAVNI POZIV ostaje otvoren 20 (dvadeset ) dana od dana objave na Web stranici i Oglasnoj ploci opcine Gornji Vakuf-Uskoplje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: