Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 14:56

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2023. godinu, projekat Pokreni svoj posao u Kaknju

Izvor: Akta.ba, 15.08.2023.

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu, broj: 01/1-26-54/23 od 28.02.2023. godine (“Službene novine Općine Kakanj”, broj: 3/23) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2023. godinu,

projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”

 

Pozivaju se zainteresovani sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa registrovanih u osnovnoj i dodatnoj djelatnosti kroz registraciju obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede i javnog prijevoza), profesionalnih djelatnosti, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane (restorani, ćevabdžinica, buregdžinica i pizzeria) i preduzeća (d.o.o.).

Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti:

 • nezaposlena lica, prijavljena na evidenciju Biroa za zapošljavanje Kakanj prije dana objave javnog poziva,  a koja u tekućoj godini registruju djelatnost;
 • fizička/pravna lica koja su registrovala djelatnost poslije 31.03.2023. godine (za lica koja registruju djelatnost u osnovnom zanimanju potrebno je da su prije registracije djelatnosti bili na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj, a za lica koja registruju djelatnost u dodatnom zanimanju uslov je da su zaposlili/ili će zaposliti najmanje jedno lice sa evidencije Biroa za zapošljavanje).

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

 • refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 460,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 230,00 KM/mjesec),
 • sufinansiranje troškova nabavke mašina, opreme, repromaterijala i troškova opremanje i uređenja prostora potrebnih za obavljanje registrovane djelatnosti  u iznosu od 3.000,00 do 4.000,00 KM (iznos do 3.000,00 KM će biti dodijeljen fizičkim licima koja registruju obrt i srodne djelatonosti te djelatnost pripreme i usluživanja hrane, a do 4.000,00 KM za osnivanje d.o.o. i registraciju profesionalnih djelatnosti. Maksimalan iznos koji može biti dodijeljen za nabavku repromaterijala i troškova opremanja i uređenja prostora je 1/3 od ukupno odobrenog iznosa).

Zainteresovani kandidati koji podnose prijavu na Javni poziv dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
 2. uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj;
 3. rješenje o registraciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
 4. obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
 5. biznis plan;
 6. ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 7. ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva niti članovi njegove uže porodice nisu bili korisnici podsticajnih sredstava Općine namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 8. ovjerenu izjavu da članovi uže porodice podnosioca zahtjeva nemaju i nisu imali istu ili sličnu registrovanu djelatnost (izuzev u opravdanim slučajevima odjave djelatnosti: penzionisanje člana porodice, nemogućnost obavljanja djelatnost zbog određenih poteškoća npr. invalidnost i sl.);
 9. ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva nije korisnik podsticajnih sredstava drugih institucija namijenjih za projekte samozapošljavanja.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 30.08.2023. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: