Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 08:41

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu jedinicama lokalne samouprave na području Županije Posavske

Izvor: Akta.ba, 21.08.2023.

Na temelju točke II Odluke o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant nižim razinama vlasti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 10/23), Ministarstvo financija Županije Posavske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu jedinicama lokalne

samouprave na području Županije Posavske

 

I

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 20/22) s pozicije “Grant nižim razinama vlasti” u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM.

 

II

Cilj javnog poziva je sufinanciranje započetih i planiranih projekata te tekuća potpora jedinicama lokalne samouprave na području Zupanije Posavske za financiranje redovitih aktivnosti.

 

Ill

Pravo prijave na javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave na području Zupanije Posavske, uključujući i mjesne zajednice u njihovom sastavu (u daljnjem tekstu: korisnici).

Pravo na dodjelu sredstava iz točke I ovog javnog poziva ne može ostvariti korisnik koji nije dostavio izvješće za 2022. godinu o namjenskom utrošku sredstava iz točke II Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant nižim razinama vlasti („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 12/22).

 

IV

Podnositelji prijave dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Potpisan i ovjeren obrazac prijave za dodjelu sredstava iz Proračuna Zupanije Posavske za 2023. godinu jedinicama lokalne samouprave na području Zupanije Posavske, koji je u privitku ovog javnog poziva, u sklopu kojeg je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva i programima/projektima te plan prihoda i rashoda programa/projekta.

Prijava na javni poziv, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući od 21.08.2023. godine, kao dana objave ovog javnog poziva na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo financija Županije Posavske Obilaznica, Jug I bb 76270 Orašje

uz napomenu:“ Prijava na javni poziva za dodjelu sredstava iz Proračuna Zupanije Posavske za 2023. godinu jedinicama lokalne samouprave na području Županije Posavske“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ministar

Mijo Stanić, dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: