Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2023. 12:10

Javni za dostavljanja prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 28.09.2023.

Bosna i Hercegovina     

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO      

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-05-15-40529-1/23

Sarajevo, 28.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 9. stav (1) Uredbe o dodjeli poticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/22) (u daljnjem tekstu: Uredba) , a u skladu sa Programom utroška sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajavo za 2023. godinu, broj: 02-04- 40УЈ7-40 od 21.09.2023. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanja prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata

u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu

 

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela poticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023 godinu projekti koji su predmet finansiranja/sufmansiranja u Programu su

1) Projekti nabavke mašina, uređaja i alata, u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti

2) Projekti unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti-

3) Projekti nabavke repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti i

4) Projekti nabavke u oblasti prevoza putnika zaprežnim vozilima, što uključuje nabavku zaprežnog vozila kod kojeg se za vuču koristi konj/konji i/ili radova za njegovu rekonstrukciju i/ili nabavku konja za vuču zaprežnog vozila i/ili nabavku opreme za ovo zaprezno vozilo i/ili opreme za konja za vuču zaprežnog vozila.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata po ovom Javnom pozivu može ostvariti fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovnu djelatnost, koji podnese prijavu na ovaj Javni poziv i-

1) ako je registrovan i obavlja osnovnu djelatnost iz Tabele 1. ovog Poglavlja

2) ako je njegovo sjedište na području Kantona Sarajevo,

3) ako je u prijavi na Javni poziv dostavio prihvatljiv projekat iz Poglavlja V ovog Javnog poziva,  

4) ako je dostavio prijavu u skladu sa ovim Javnim pozivom,

5) ako ispunjava sve ostale uslove iz ovog Javnog poziva i

 6) ako je primjenom kriterija iz Poglavlja VIII (Tabela 2.) ovog Javnog poziva i limita ukupno planiranih  sredstavaiz Poglavlja III ovog Javnog Poziva odabran kao korisnik sredstava

 

Tabela 1. Popis tradicionalnih i starih zanata obuhvaćen ovim Javnim pozivom

 

Popis tradicionalnih i starih zanata obuhvaćen Programom

Šifra djelatnosti prema KD BiH 2010

Naziv tradicionalnog i starog zanata

Grupa djelatnosti po Programu

10.83

Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe - mljevena kafa (obrada pržene kafe tucanjem - ali samo u dibeku ili avanu)

Grupa A

13.20

Tkanje tekstila (na ručnom tkalačkom stanu): proiz. tkanina od pređe pamučnog

tipa, vunenog tipa, od češljane vune ili od pređe svilenog tipa, uključujući mješavine, te od umjetne ili sintetičke pređe (polipropilen itd.); proiz. ostalih širokih tkanina od lana, ramije, konoplje, jute, lika i specijalne pređe;...

13.93

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod (isključivo na tradicionalni način):

proizvodnja tekstilnih prekrivača za pod (tepiha, čilima, prostirki, hasura i otirača); proizvodnja iglom rađenih prekrivača za pod od filca; ...

14.31

Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa (isključivo ručni rad): proizvodnja čarapa,

uključujući i kratke čarape, triko-čarape i hula-hop;...

16.24

Proizvodnja ambalaže od drveta: proizvodnja buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta;...

18.12

Ostalo štampanje: izrada kaligrafijom (lijepim pisanjem) različitih tekstova, dokumenata, brošura,.

24.54

Livanje ostalih obojenih metala (isključivo na tradicionalni način): livanje

odlivaka od teških metala; livanje odlivaka od plemenitih metala; ...

25.29

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda: proizvodnja

spremnika, cisterni i sličnih metalnih posuda; umjetnička obrada kazandžijskih proizvoda;...

25.91

Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika: proizvodnja sanduka od

željeza ili čelika, kapaciteta do 30.0 1; proizvodnja čabrova, kanti, bačvi, vedara i dr.;

25.99

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.: proizvodnja sefova.

ormara i kasa, oklopnih vrata i dr.; izrada i popravak ručnih mlinova; umjetnička izrada raznih proizvoda od gvožđa, bakra i drugih metala; ...

49.39

Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.: prevoz putnika zaprežnim vozilima

90.03

Umjetničko stvaralaštvo: restauriranje umjetničkih djela poput slika itd.

95.23

Popravak obuće i proizvoda od kože: popravak obuće i ostalih predmeta od kože; popravak čizama, cipela, kofera i sličnih predmeta i od drugih materijala; ...

96.02

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

pranje, podši šivanje i šišanje kose, kao i brijanje i potkresivanje brade (isključivo obrti kojima je u Rješenju za obavljanje obrta kao osnovnog zanimanja.

izdatom od nadležnog općinskog organa navedeno da djelatnost za koju su

registrovani spada u tradicionalne i stare obrte/zanate i kojima ie od Porezne

uprave Federacije BiH izdato rješenje kojim se odobrava plaćanie poreza na

dohodak u miesečnom paušalnom iznosu);...

14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću: proizvodnja šešira i kapa;

Grupa B

proizvodnja ostalog pribora za odijevanje: rukavice, pojasevi, šalovi, mašne, kravate, mreže za kosu i dr.; proizvodnja pokrivki za glavu od krzna; ...

 

 

 

 

 

95.25

Popravak satova i nakita: popravak nakita

 

13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana: pripremne radnje na tekstilnim vlaknima, predenje i proizvodnja pređe i konca za tkanje ili šivanje za prodaju ili daljnju proizvodnju; ...

Grupa C

14.13

Proizvodnja ostale vaniske odieće: proizvodnja ostale odjeće izrađene od materijala, kao što su tkane, pletene ili heklane tkanine, netkani tekstil i dr. za muškarce, žene i djecu., šivene po mjeri; šivenje po mjeri uz naknadu;...

 

14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću: proizvodnja obuće od tekstilnog materijala bez dodatnih donova;

 

14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna: proizvodnja proizvoda od krzna: krznena odjeća i pribor, razni proizvodi od krzna: prostirke, nepunjeni jastuci, industrijske krpe za poliranje i dr.; spajanje krznenih odsječaka u druga oblika kao što su ploče, trake i dr.;...

 

14.39

Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće (isključivo ručni rad): proizvodnja pletenih i heklanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda; ...

 

15.11

Štavljenje i obrada kože: dorada i bojenje krzna: dorada i bojanje krzna

 

15.20

Proizvodnja obuće: proizvodnja obuće, ali pravljene po mjeri uz naknadu ili po ugovoru; ...

 

 

Proizvodnia ostalih proizvoda od drveta. proizvoda od pluta, slame i pletarskih

 

16.29

materijala: prerada prirodnog pluta i proizvodnja predmeta od pluta: podmetači, prostirači, zastori i dr.; proizvodnja proizvoda od prirodnog i aglomeriranog pluta; proizvodnja pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: podmetači, prostirači, zastori i dr.; proizvodnja korparskih proizvoda i pletarske robe; ...

 

22.19

Proizvod ia ostalih proizvoda od "ume: proizvodnja gumenih čizama i potpetica i potplata, te ostali gumeni dijelovi obuće; ...

 

23.13

Proizvodnja šuplje" stakla: proizvodnja boca i drugog ambalažnog stakla; proizvodnja obloga od stakla ili kristalnog stakla; proizvodnja čaša za piće i drugih proizvoda za domaćinstvo od stakla ili kristalnog stakla;...

 

23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničke proizvode od stakla:

proizvodnja proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe; proizvodnja stakla za ručne i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni; proizvodnja staklenih predmeta za izradu bižuterije; proizvodnja staklenih izolatora i izolacijskog pribora; proizvodnja staklenih blokova za popločavanje; proizvodnja staklenih šipki, cijevi i dr.;...

 

23.41

Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta: proiz. stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo ili toaletne svrhe; proiz. statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike; ...

 

23.49

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike: proizvodnja keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda; proizvodnja keramičkih proizvoda koji nisu klasificirani na drugom mjestu;...

 

23.70

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena: sječenje, oblikovanje i obrada kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, za pokrivanje krovova i dr.;...

 

25.62

Mašinska obrada metala: struganje, proizvodnja raznih proizvoda po narudžbi, prema specifikaciji i umjetnička obrada metala struganjem; ...

 

25.62

Mašinska obrada metala: oštrenje metalnih predmeta;

 

25.72

Proizvodnja brava i okova: proizvodnja vješalica, klinova, držača i si.; pričvrščivača na bazi metala; ...

 

25.99

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.: proizvodnja metalnih

 

 

proizvoda za domaćinstvo: tave i drugo neelektrično štono i kuhinjsko posuđe, štono ravno posuđe od baznih metala; ...

 

31.09

Proizvodnja ostalog namještaja: dovršavanje namještaja, kao što je prskanje, bojenje, francusko poliranje, tapeciranje, presvlačenje, osim stolica i sjedala i dr.;..

 

32.40

Proizvodnja i»ara i igračaka: proizvodnja lutki i odjeće i pribora za lutke; proizvodnja igračaka u obliku životinja,...

 

32.91

Proizvodnja metala i četaka: proizvodnja metli, slikarskih četkica i četki, uključujući i one koje su sastavni dijelovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki, metli, metlica i dr.; proizvodnja četki za odjeću i obuću;...

 

32.99

Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja perika, umjetne brade, umjetnih obrva i dr.; ...

 

33.19

Popravak ostale opreme: restauracijske usluge za orgulje i slične instrumente; ...

 

95.25

Popravak satova i nakita: popravak satova

 

95.29

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo: štimanje. popravak

 

 

klavira i drugih muzičkih instrumenata (osim orgulja i istorijskih muzičkih instrumenata); popravak kišobrana; popravak ostalih predmeta za ličnu i upotrebu u domaćnstvu (popravak vaga);

 

13.30

Dovršavanje tekstila: bijeljenje i bojenje tkanina, osim vlastito proizvedeno? iekstila i tekstilnih predmeta uključujući odjeću; ...

Grupa D

13.92

Proizvodnja »otovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja gotovih

 

 

proizvoda od bilo kojeg tekstilnog materijala: posteljina, štono, toaletno i kuhinjsko rublje; pokrivači, jorgani, jastuci, jastučići, umeci za kosu, ...

 

13.94

Proizvodnja užadi, konopaca. upletenoga konca i mreža: proizvodnja pletenica.

 

 

užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to jesu li impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom; proizvodnja čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili konopca; proizvodnja raznih gajtana;...

 

13.94

Proizvodnja užadi, konopaca. upletenoga konca i mreža: proizvodnja proizvoda

 

 

od kanapa ili mreža: ribarske mreže, odbojnici za brodove, jastuci za istovaranje, omče za teret, konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr.; ...

 

13.96

Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda: proizvodnja

 

 

uzanih tkanina, uključujući i tkanine na osnovi bez potke, sastavljenih pomoću lijepljivih materijala; proizvodnja etiketa, značaka i dr.; proizvodnja ukrasnih predmeta: pletenice, rese, pomponi i dr.;...

 

13.99

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.: proizvodnja tila i drugih mrežastih

 

 

tkanina ili čipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina; ...

 

24.50

Livanje metala (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja polugotovih

 

 

proizvoda i raznih odlivaka dobivenih procesom topljenja; ...

 

25.71

Proizvodnja sječiva: proizvodnja pribora za domaćinstvo: noževi, viljuške, kašike i dr.; proizvodnja različitih predmeta za sječenje: brijači i nožići za brijanje (žileti), makaze i aparati za šišanje kose, makaze za obrezivanje i kresanje granja i dr.; ...

 

31.03

Proizvodnja madraca: proizvodnja nosača madraca; proizvodnja madraca: madraci s oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nosećim materijalima, nepresvučeni madraci od pjenaste gume ili plastičnih masa; ...

 

32.99

Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja lula za pušenje, mirisnih prskalica, termos boca, i drugih vakumskih predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu; ...

 

43.34

Bojenje i staklarski radovi: zastakljivanje. postavljanje ogledala i dr.; ...

 

74.20

Fotografske djelatnosti (na tradicionalni način - bez upotrebe digitalne

 

 

tehnologije): izrada fotografija za komercijalne svrhe i građane: portret fotografija za pasoše, škole, vjenčanja i dr.; fotografija za publicistiku, komercijalne, javne, modne, turističke i druge svrhe; fotografiranje iz vazduha; obrada filmova; razvijanje, umnožavanje ili uvećanje s negativa koji su donijeli klijenti ili za potrebe filmske djelatnosti; izrada slajdova, preslikavanje, reastauracija ili retuširanje starih fotografija; rad automata za fotografisanje;...

 

95.24

Popravak namještaja i pokućstva: popravak, održavanje i usluge restauriranja ostalog namještaja; ...

 

 

 

III IZNOS SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA

Ukupan planirani iznos sredstava (limit): Ukupan planirani iznos sredstava (limit) za finansiranje/sufinansiranje projekata po Programu je 500.000,00 KM (slovima: petstotina hiljada konvertibilnih maraka), a ova finansijska sredstva utvrđena su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu, na poziciji "Podrška očuvanju starih i tradicionalnih zanata", ekonomski kod 614500, subanalitika IAP 006.

 

Maksimalni iznosi poticajnih sredstava po vrstama projekata: Maksimalni iznosi poticajnih sredstava po vrstama projekata su sljedeći:

1) Za projekat iz poglavlja I tačke 1) ovog javnog poziva, maksimalni iznos poticajnih sredstava je 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada konvertibilnih maraka);

2) Za projekat iz poglavlja I tačke 2) ovog javnog poziva, maksimalni iznos poticajnih sredstava je 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada konvertibilnih maraka);

3) Za projekat iz poglavlja I tačke 3 ovog javnog poziva, maksimalni iznos poticajnih sredstava je 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka); i

4) Za projekat iz poglavlja I tačke 4) ovog javnog poziva, maksimalni iznos poticajnih sredstava je 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada konvertibilnih maraka).

 

Napomena: Odabrani korisnik sredstava obavezan je, prije zaključenja ugovora. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti bjanko ovjerenu mjenicu sa ovjerenom mjeničnom izjavom, a ova mjenica može se realizovati do visine iznosa odobrenih sredstava uvećanog za zakonske zatezne kamate i ugovornu kaznu ako je ugovorena.

 

IV PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U PROJEKTIMA

Prihvatljivi troškovi u projektima iz ovog Javnog poziva su:

1) U projektu iz poglavlja I tačke 1) ovog Javnog poziva, prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u postupku realizacije nabavke mašina i/ili uređaja i/ili alata u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti, osim troškova nabavke mobilnih telefona, tableta i laptopa;

2) U projektu iz poglavlja I tačke 2) ovog Javnog poziva, prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u postupku realizacije nabavke/nabavki građevinsko-zanatskih radova unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti, koji uključuju jednu ili više sljedećih vrsta ovih radova: građevinske radove unutar poslovnog prostora, instalaterske radove (elektroinstalacije, vodovodne instalacije, grijanje i hlađenje), zamjenu ili rekonstrukciju podnih površina, te zamjenu ili rekonstrukciju građevinske stolarije u skladu sa važećim propisima;

3) U projektu iz poglavlja I tačke 3) ovog Javnog poziva, prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u postupku realizacije nabavke repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti; i

4) U projektu iz poglavlja I tačke 4) ovog Javnog poziva, prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u postupku realizacije nabavke u oblasti prevoza putnika zaprežnim vozilima, što uključuje nabavku zaprežnog vozila kod kojeg se za vuču koristi konj/konji i/ili radova za njegovu rekonstrukciju i/ili nabavku konja za vuču zaprežnog vozila i/ili nabavku opreme za ovo zaprežno vozilo i/ili opreme za konja za vuču zaprežnog vozila.

 

Napomena: Predmet nabavke u projektima iz tačke 1), 2), 3) i 4) ovog poglavlja mora dobavljati poslovni subjekt koji je registrovan i obavlja odnosnu djelatnost u skladu sa zakonskim propisima.

 

V SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Podnosilac prijave na Javni poziv mora dostaviti prijavu koja uključuje sljedeće:

1) Prijavni obrazac, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave (original);

2) Projekat, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave (original); Osnovna ili minimalna struktura projekta koji je predmet finansiranja/sufinansiranja u Programu mora biti sljedeća:

a) Podaci o podnosiocu projekta;

b) Opis projekta;

c) Finansijska struktura projekta, koja uključuje:

- ukupnu vrijednost projekta,

- ukupan iznos poticajnih finansijskih sredstava u finansiranju projekta

- (zahtijevana budžetska sredstva),

- ukupan iznos vlastitih finansijskih sredstava u finansiranju projekta i

- specifikaciju troškova u projektu;

d) Dinamika i ukupni period realizacije projekta;

e) Cilj projekta i planirane efekte u poslovanju koji se postižu realizacijom projekta.

 

3) Isprave i drugu dokumentaciju, kako slijedi:

a. Rješenje za obavljanje obrta kao osnovnog zanimanja, usklađeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), izdato od nadležnog općinskog organa (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

b. Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj (ID broj) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

c. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost ili u slučaju da podnosilac prijave nije obveznik po ovom osnovu potrebno je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da isti nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, ne starije od 60 dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar), osim podnosioca prijave iz podtačke f. ove tačke;

d. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji osnovne djelatnosti, koje izdaje Federalni zavod za statistiku - Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

e. Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR - 1053 i Godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu za fizičko lice koje obavlja registrovanu djelatnost (obrt) (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar), osim podnosioca prijave iz podtačke f. ove tačke;

f. Rješenje nadležne porezne uprave o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za obveznika dostavlja podnosilac prijave koji na osnovu rješenja nadležne porezne uprave vrši obračun i plaćanje poreznih obaveza u paušalnom iznosu (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

g. Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starija od 60 dana od dana objave ovog javnog poziva sa obaveznim prilogom - Lista osiguranika za obveznika (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

h. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom bankovnom računu na ime podnosioca prijave (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

i. Predračun/profaktura/ponuda za svaki odnosni predmet nabavke iz projekta, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom poslovnog subjekta iz napomene iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija od nadležnog organa - općina/notar);

j. Dokument o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar), osim za podnosioca prijave za projekat iz Poglavlja I tačke 4) Programa;

k. Potvrda izdata od strane nadležnog općinskog organa u originalu, o periodu/periodima trajanja obrta pod nazivom obrta podnosioca prijave;

I. Izjava ovlaštenog lica podnosioca prijave u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, te dodatno ovjerena od nadležnog organa - općina/notar, kojom ovlašteno lice pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije pravosnažno osuđen za počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prijestup;

m. Izjava u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa projektom koji je dostavio u svojoj prijavi na Javni poziv i da podnosiocu prijave po istom osnovu nisu odobrena sredstva iz budžeta Federacije BiH do dana prijave na Javni poziv;

n. Izjava u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, da je podnosilac prijave saglasan da njegov rezultat Javnog poziva bude objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo; i

o. Drugi dokumenti ako su propisani Javnim pozivom.

 

Napomena 1: Za projekat iz Poglavlja I tačke 2) ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti fotodokumentaciju (u koloru) iz koje je vidljivo stanje unutrašnjosti poslovnog prostora i stanje građevinske stolarije ovog poslovnog prostora.

Napomena 2: Podnosiocu prijave ne mogu biti odobrena poticajna sredstva ako su podnosiocu prijave do dana sačinjavanja preliminarnog prijedloga korisnika sredstava iz iz člana 11. stav (3) Uredbe odobrena sredstva po istom osnovu putem Programa - "Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete" u 2023. godini, Programa - "Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata" u 2023. godini i Programa - "Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 3655 godina starosti", u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15).

 

VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", odnosno od 28.09.2023. godine.

Javni poziv i prijavni obrazac objavljeni su na web stranici Ministarstva privrede: http://mp.ks.gov.ba/ .

 

VII      MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za finansiranjе/sufmansiranje projekata očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu. Na poleđini koverte obavezno je navesti sljedeće: puni naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te ovjeriti pečatom.

 

VIII USLOVII KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Sve dostavljene prijave će se razmatrati komisijski u dva koraka, a u skladu sa propisanim uslovima i kriterijima, pri čemu je prvi korak eliminatoran, dok se u drugom koraku vrši bodovanje prema utvrđenim kriterijima za ocjenu dostavljenih prihvatljivih projekata iz tačke b) ovog Poglavlja,

 

a) Ocjena ispunjenosti uslova

U sklopu ovog koraka, po prijemu i otvaranju prijava, ocjenjuju se sljedeći elementi:

a. Da li je prijava stigla u utvrđenom roku. Ukoliko nije, prijava se dalje ne razmatra.

b. Da li je dostavljen prijavni obrazac, projekat, isprave i druga dokumentacija u skladu sa poglavljem V ovog Javnog poziva.

 

Ispunjenost uslova:

DA

NE

Prijavni obrazac, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave (original);.

 

 

Projekat, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave (original), sa osnovnom ili minimalnom strukturom iz Poglavlja V tačka 2. ovog Javnog poziva.

 

 

Budžet projekta sadrži isključivo prihvatljive troškove iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva.

 

 

Podnosilac prijave je podnio jedan projektni prijedlog.

 

 

Rješenje za obavljanje obrta kao osnovnog zanimanja, usklađeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), izdato od nadležnog općinskog organa (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje o poreskoj registraciji-identifikacijski broj (ID broj) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar). U slučaju da podnosilac prijave nije obveznik po ovom osnovu potrebno je da dostavi uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da isti nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ne starije od 60 dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar)

 

 

Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji osnovne djelatnosti, koje izdaje Federalni zavod za statistiku - Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo prema Klasifikaciji osnovne djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR - 1053 i Godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu za fizičko lice koje obavlja registrovanu djelatnost (obrt) (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Rješenje nadležne porezne uprave o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za obveznika dostavlja podnosilac prijave koji na osnovu rješenja nadležne porezne Liprave vrši obračun i plaćanje poreznih obaveza u paušalnom iznosu (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starija od 60 dana od dana objave ovog javnog poziva sa obaveznim prilogom sa obaveznim prilogom - Lista osiguranih za obveznika (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Ugovor ili potvrda banke o otvorenom bankovnom računu na ime podnosioca prijave (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

I * redračun/pro fak tur a/po n uda za svaki odnosni predmet nabavke iz projekta, ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom poslovnog subjekta iz napomene iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija od nadležnog organa - općina/notar);

 

 

Dokument o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar), osim za podnosioca prijave za projekat iz Poglavlja I tačke 4) Programa;

 

 

Potvrda izdata od strane nadležnog općinskog organa u originalu, o periodu/periodima trajanja obrta pod nazivom obrta podnosioca prijave;

 

 

Izjava ovlaštenog lica podnosioca prijave u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, te dodatno ovjerena od nadležnog organa - općina/notar, kojom ovlašteno lice pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije pravosnažno osuđen za počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prijestup;

 

 

Izjava u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa projektom koji je dostavio u

 

 

svojoj prijavi na Javni poziv i da podnosiocu prijave po istom osnovu nisu odobrena sredstva iz budžeta Federacije BiH do dana prijave na Javni poziv;

 

 

Izjava u originalu, ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave, da je podnosilac prijave saglasan da njegov rezultat Javnog poziva bude objavljen na web stranici Ministarstva privrede;

 

 

Fotodokumentaciju (u koloru) iz koje je vidljivo stanje unutrašnjosti poslovnog prostora i stanje građevinske stolarije ovog poslovnog prostora, za projekat iz Poglavlja I tačke 2) ovog Javnog poziva.

 

 

 

 

b) Kriteriji za ocjenu dostavljenih prihvatljivih projekata

 

Tabela 2. Pojedinačni broj bodova unutar pojedinačnih kriterija

 

Red. br.

Kriteriji

Elementi strukture kriterija

Broj bodova

 

 

osnovna djelatnost iz grupe A

30

1.

Vrsta osnovne djelatnosti iz poglavlja

osnovna djelatnost iz grupe B

27

II ovog Javnog poziva

osnovna djelatnost iz grupe C

24

 

 

osnovna djelatnost iz grupe D

22

 

Vrsta projekta iz Poglavlja I ovog Javnog poziva

projekat iz tačke 1)

30

2.

projekat iz tačke 2)

28

 

projekat iz tačke 3)

26

 

 

više od 20 %

15

 

Iznos vlastitih finansijskih sredstava u

više od 10 % do 20 %

12

 

finansiranju projekta

više od 5 % do 10 %

б

 

 

od 0 % do 5 %

0

 

 

više od 6

10

4.

Broj zaposlenih

4 do 6

9

2 do 3

7

 

 

1

5

 

 

Trajanje obrta više od 20 godina

15

5.

Vremenski period trajanja obrta i tradicija u vođenju obrta, radi očuvanja kulturne i historijske baštine

Trajanje obrta više od 12 do 20 godina

12

Trajanje obrta više od 5 do 12 godina

8

 

 

Trajanje obrta do 5 godina

4

 

IX OSTALE ODREDBE

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ne snosi odgovornost prema učesnicima ovog Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju podnošenja prijave za određeni projekat. Podnosilac prijave po ovom Javnom pozivu, u cilju zaštite svojih prava, može dostaviti pisani prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, u roku od osam dana od dana objave preliminarnog prijedloga korisnika poticajnih sredstava. Po ovom prigovoru rješava Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, najkasnije u roku od 15 dana. Nakon donošenja odluke o izboru korisnika sredstava, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo sa odabranim korisnicima sredstava zaključuje pojedinačne ugovore o realizaciji odobrenih sredstava. Ugovor obavezno sadrži: predmet ugovora, iznos odobrenih sredstava, namjenu i uslove dodjele odobrenih sredstava, rokove utroška sredstava, način i rokove izvještavanja o utrošku sredstava, nadzor nad utroškom sredstava, sankcije u slučaju nepoštivanja ugovora, kao i druge neophodne elemente ugovora po ocjeni Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u cilju uspostavljanja jasnog obligacionog odnosa ugovornih strana. Obavezni sastavni dio ugovora je Obrazac "Izvještaj o realizaciji odobrenih sredstava". Prije zaključenja ugovora, odabrani korisnik sredstava obavezan je Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti bjanko ovjerenu mjenicu sa ovjerenom mjeničnom izjavom, a ova mjenica može se realizovati do visine iznosa odobrenih sredstava uvećano ц za zakonske zatezne kamate i ugovornu kaznu ako je ugovorena.

 

Napomena: Zahtjev za dodatne informacije po određenim pitanjima iz ovog Javnog poziva se može podnijeti putem telefona: 033/562-158, svakim radnom danom od 13:00 do 15:00 sati.

 

MINISTAR

Zlatko Mijatović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: