Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.02.2024. 11:38

Javni poziv za organizovanje volonterskih akcija sadnje sadnica na području općine Kakanj u periodu proljeće 2024. godine

Izvor: Akta.ba, 26.02.2024.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA KAKANJ

 Općinski načelnik

 

 

Broj: 02/1-1295/24

Datum: 20.02.2024. godine

 

Javni poziv

zo organizovanje volonterskih akcija sadnje sadnica na području općine Kakanj u periodu

proljeće 2024 godine

 

U skopu obilježavanja 632. godine od prvog spominjanja Kaknja pozivamo vas da učestvujete u volonterskoj akciji „Zasadi drvo, zasadi svoj kiseonik, zasadi svoj hlad", koja će se održati u periodu proljeće 2024. godine kako bi se zasadilo 632 stablo.

 

Putem prijave na ovaj Javni poziv, možete uzeti aktivno učešće u volonterskoj akciji sadnje drveća/sadnica ispred škola, izletiša, naselja, u privatna dvorišta i na drugim prikladnim lokacijama. Ukoliko se sadnja vrši na javnim površinama ista će biti u saradnji sa nadležnim šumarskim preduzećem i Zavodom za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Cilj ovog Programa je afirmisanje stanovništva na sadnju drveća i povećanje lisne površine radi stvaranja preduvjeta za prečišćavanje zraka na području općine Kakanj ili u svom privatnom dvorištu.

 

Poziv se odnosi na sve organizovane formalne i neformalne grupe volontera, mjesne zajednice, škole, javne ustanove, preduzeća i organizacije civilnog društva i pojedince za sadnju u dvorištu.

Općina Kakanj je obezbjedila sadnice: lipa (tilia sp.), bagrem (robinia pseudoacacia), jabuka (malus), orah (juglans), javor šećerac (acer saccharinum), ukupno 632 sadnica.

 

Za svakog prijavljenog volontera biti će dodijeljena po jedna sadnica.

 

Ukoliko se prijavljuje grupa:

Prijava treba da sadrži sljedeće: broj volontera, ime, ime oca i prezime volontera, datum sadnje, broj i vrstu sadnica koje se planiraju posaditi, lokaciju na kojoj će se saditi, kontakt broj i e- mail predstavnika prijavljene grupe volontera.

 

Ukoliko se prijavljuje pojedinac:

Prijava treba da sadrži sljedeće: ime, ime oca i prezime volontera, datum sadnje, broj i vrstu sadnice koja se planira posaditi, lokaciju na kojoj će se saditi, kontakt broj i e-mail.

Volonteri ili njihovi predstavnici su dužni u Općini Kakanj (Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline) potpisati izjavu o obaveznoj sadnji preuzetih sadnica pojavnom pozivu, te po sadnji istih dostaviti fotografiju kao dokaz da je sadnica zasađena, na e-mail: samir.kulovic@kakanj.gov.ba   

 

  Akcija će trajati u periodu proljeće 2024. godine.

 

Prijaviti se možete do 20.03.2024. godine na e-mail adresu Općine Kakanj: samir.kulovic@kakanj.gov.ba, zatim direktno putem faksa broj: 032/771-802, telefon broj: 032/771-800, lokal 882 i sa naznakom - Prijava za učestvovaje u volonterskoj akciji „Zasadi drvo, zasadi svoj kiseonik, zasadi svoj hlad.“

 

Sve upute vezane za volonterske akcije, preuzimanje sadnica dobit ćete putem objava na službenoj internet stranici Općine Kakanj.

 

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirnes Bajtarević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: