Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 11:23

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Ustanova za obrazovanje odraslih Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 124, 17.12.2020

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Mirjana Kokotović, rješavajući u postupku sprovođenja skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica: Ustanova za obrazovanje odraslih Centar za obuku i obrazovanje odraslih, Ul. trebinjskih brigada broj 3, Trebinje, matični broj subjekta upisa 62-05-0002-18, JIB 440430377301, van ročišta, 13.11.2020. godine, donio je

 

RJEŠENJE

1. Otvara se i istovremeno zaključuje sa 13.1 2020. godine skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: Ustanova za obrazovanje odraslih Centar za obuku i obrazovanje odraslih, Ul. trebinjskih brigada broj 3, Trebinje.
2. Ovim rješenjem vrši se zabilježba istog u Registru upisa poslovnih subjekata ovog suda, a po pravosnažnosti Rješenja, izvrši će se brisanje poslovnog subjekta iz Registra, uz istovremeni upis u Registar neograničene solidarne odgovornosti vlasnika kapitala Danijele Jokanović, kćeri Jova, iz Banje Luke, Srpskih ustanika broj 54, za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja iz Registra.
3. Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge, a izreka Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i nnternet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.
4. Rješenje će se dostaviti punomoćniku predlagača Zdravku Vuković iz Trebinja, Otok bb.

 

(62 0 L 012505 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: