Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 13:34

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem EICON d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 91, 16.12.2020


Općinski sud u Sarajevu, sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem EICON DOO SARAJEVO, Ul. Nike Kolumbića Šake br. 78, Sarajevo, Ilidža, na ročištu održanom dana 10.12.2020. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem EICON DOO SARAJEVO, Ul. Nike Kolumbića Šake br. 78, Sarajevo, Ilidža.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Čorbo Izet, Ul. Milinkladska 19, Sarajevo.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0166-17.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 862872 20 L
10. decembra 2020. godine
Sarajevo
(O-864/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: