Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 11:36

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Moderna Bella d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 93, 23.12.2020


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad firmom Moderna Bella d.o.o. Zenica, ul. Muhameda Seida Serdarevića 21 A, Zenica, matični broj subjekta upisa 43-01-0476-17, odlučujući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 16.12.2020. godine, donio je


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za trgovinu i usluge Moderna Bella d.o.o. Zenica, ul. Muhameda Seida Serdarevića 21 A, Zenica, matični broj subjekta upisa 43-01-0476-17.
Razrješava se dužnosti likvidatora Erna Telalović iz Zenice, ulica Jalimamov put broj 1 C. Po pravosnažnosti ovog rješenja navedeno pravno lice brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0476-17 i svih javnih registara.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda. Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

Imovina društva koja se sastoji od:

1. Stalna sredstva i zalihe knjigovodstvene vrijednosti 14.579,49 KM

2. novčanih sredstava na računu broj 1610000231460053 otvorenom kod Raiffeisen banke d.d. BiH pripada osnivaču Telalović Erni, JMBG 1707987195037, iz Zenice, Jalimamov put broj 1C.

 

Broj 43 0 L 185929 20 L
16. decembra 2020. godine
Zenica
(03-3-4002/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: