Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 15:00

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem AUTO-DELUX d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 93, 23.12.2020


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Sedina Duraković, u likvidacionom postupku nad pravnim li cem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "AUTO-DELUX" d.o.o. Sarajevo, Naselje Ina bb, Podlugovi, Sarajevo, Ilijaš na ročištu održanom dana 16.12.2020. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "AUTO-DELUX" d.o.o. Sarajevo, Naselje Ina bb, Podlugovi, Sarajevo, Ilijaš.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Herenda Sead.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0240-11.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 751346 19 L
16. decembra 2020. godine
Sarajevo
(O-898/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: