Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 13:17

Poziv za uplatu predujma za pokrivanje troškova stečajnog postupka u stečajnom postupku nad društvom DRYDEN d.o.o. vanjska i unutarnja trgovina Kakanj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 96, 29.12.2020

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, u stečajnom postupku nad društvom DRYDEN d.o.o. vanjska i unutarnja trgovina Kakanj, ul. 311. Lahke brigade bb, Kakanj, koje zastupa dire ktor Imamović Muhidin, odlučujući po prijedlogu stečajnog dužnika kao predlagača, za provođenje stečajnog postupka, dana 15.12.2020. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Pozivaju se zainteresovana lica da predujme novčani iznos od 3.000,00 KM, za pokrivanje troškova stečajnog postupka , na depozitni račun ovog suda broj 134-010-0000044837 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana, te da po izvršenoj uplati predujma sudu dostave uplatnicu, kao dokaz da je uplata izvršena.
Ako zainteresovano lice ne predujmi iznos naveden u stavu jedan ovog rješenja, u roku određenom ovim rješenjem, sud će smatrati da nije zainteresovan za vođenje stečajnog postupka nad društvom DRYDEN d .o.o. vanjska i unutarnja trgovina Kakanj, ul. 311. Lahke brigade bb, Kakanj i odbiti prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom, zbog nepostojanja stečajne mase, te naložiti brisanje ovog društva iz sudskog registra.

 

 

Broj 43 0 St 189591 20 St
15. decembra 2020. godine
Zenica
(03-3-4076/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: