Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 10:04

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem NUGARA BH d.o.o. Jajce

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud u Travniku, po likvidaci onom sudiji Ifeti Aganović, u postupku predlagača Esmira Begić iz Jajca, Lupnica 93, radi likvidacije pravnog lica "NUGARA BH" d.o.o. Jajce, Kralja Tvrtka I br. 2/4, izvan ročišta dana 28.12.2020. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 


Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "NUGARA BH" d.o.o. Jajce, Kralja Tvrtka I br. 2/4, upisano u s udski registar Općinskog suda u Travniku, MBS 51-01-0027-16.
Za likvidatora se postavlja Derviš Delić, sin Rasima, iz Jajca, Vinac bb.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, te ukoliko niko od povjer ilaca ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak će se nastaviti, odnosno zaključiti.
Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "NUGARA BH" d.o.o. Jajce, Kralja Tvrtka I br. 2/4, brisat će se iz registra Op ćinskog suda Travnik, kao i drugim javnim registrima.
Imovina koja preostane pripada osnivačima društva, kojom oni odgovaraju za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

 

 

Broj 51 0 L 171505 20 L
28. decembra 2020. godine
Travnik
(03-3-5/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: