Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 11:01

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem TEHNO PLAST LALIĆ ANTON d.o.o. Kiseljak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud Travnik, likvidacioni sudija Živković Miralem, u postupku predlagača "TEHNO PLAST LALIĆ ANTON" d.o.o. Kiseljak, ul. Zenički put na ročištu održanom dana 28.12.2020. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TEHNO PLAST LALIĆ ANTON" d.o.o. Kiseljak, ul. Zenički put upisan u sudski registar Općinski sud Travnik pod brojem: MBS 51-01-0008-09 stari broj I-4899.
Razrješava se dužnosti likvidatora Mehmed Vranac. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Travniku, koje je upisano u matični registarski broj: MBS 51-01-0008-09.
Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim licima, koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.


Broj 51 0 L 174895 20 L
28. decembra 2020. godine
Travnik
(03-3-9/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: