Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 09:55

Zaključenje stečajnog postupka nad društvom Privredno društvo za proizvodnju gumeno-tehničke robe, promet i vršenje usluga SLOGA d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem u stečajnom postupku koji se vodi po prijedlogu predlagača i protupredlagača Privredno društvo za proizvodnju gumeno-tehničke robe, promet i vršenje usluga "SLOGA" Zenica, d.o.o. u stečaju,
ulica Maršala Tita br. 22, Zenica, odlučujući po prijedlogu stečajnog upravnika Jarić Mirze iz Zenice, za zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom od 22.06.2020. godine, nakon održanog ročišta dana 26.08.2020. godine, kome su prisustvovali stečajni upravnik, punomoćnik povjerioca Porezne uprave F BiH, Kantonalnog poreznog ureda Zenica, Sarajlić Asaf, punomoćnica povjerioca Federalnog zavoda za PIO/MIO Mostar, Kantonalne administrativne službe Zenica, Anita Paurić i zakonska zastupnica povjerioca Grada Zenica, Beganović Armela, Zamjenik Gradskog pravobranioca Zenica, van ročišta dana 28.12.2020. godine donosi

 

RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad društvom Privredno društvo za proizvodnju gumeno-tehničke robe, promet i vršenje usluga "SLOGA" Zenica, d.o.o. u stečaju, ulica Maršala Tita br. 22, Zenica, nakon djelimičnog namirenja potraživanja povjerilaca općeg isplatnog reda i djelimičnog namirenja troškova stečaja, a zbog nedostatka stečajne mase za namirenje troškova stečaja.
Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", a nakon proteka roka od dva slijedeća radna dana od objave isto se smatra dostavljeno svim licima i u slučajevima u kojima zakon predviđa posebnu dostavu.
Navedeno privredno društvo će se brisati iz Registra društava, kod Općinskog suda Zenica, zavedeno pod brojem reg. ul. broj 43-01-0154-10 (stari broj 1-175) i svih javnih registara.

Broj 43 0 St 136973 16 St
28. decembra 2020. godine
Zenica
(03-3-4163/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: