Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 09:12

Poziv povjeriocima o saopćavanju mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika MIX COMERC d.o.o. Bihać

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud u Bihaću, stečajni sudija Alma Redžić, razmatrajući prijedlog predlagača d.o.o. "MIX COMERC" Bihać, ul. Franjevačka br. 3, zastupan po direktoru Imširević Zemiru, da se nad pravnim licem otvori stečajni postupak, dana 28.12.2020. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Za privremenog stečajnog upravnika u privrednom društvu d.o.o. MIX COMERC" Bihać, imenuje se Žunić Muhamed, dipl. ecc. iz Cazina.
Privremeni stečajni upravnik će:
- starati se o imovini dužnika;
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka;
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka;
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka.
Privremeni stečajni upravnik je dužanpodnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
2. Ovo će se rješenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bezodlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

 

 

Broj 17 0 St 110168 20 St
28. decembra 2020. godine
Bihać
(03-3-17/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: