Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.01.2021. 12:03

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SAJTING d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 2, 13.01.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem Privredno društv o za projektovanje, inžinjering i usluge "SAJTING" d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Mujezinovića br. 12, Sarajevo, na ročištu održanom dana 29.12.2020 godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za projektovanje, inžinjering i usluge "SAJTING" d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Mujezinovića br. 12, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Fadila Hodžić iz Sarajeva, ul. Ismeta Mujezinovića br. 12.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65- 01-0201-11 (stari broj 1-2799).

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 858448 20 L
29. decembra 2020. godine
Sarajevo
(O-13/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: