Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 15:31

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Pametne Glave Društvo za marketing i usluge d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 24, 30.03.2022


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Pametne Glave Društvo za marketing i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Terezija bb Sarajevo-Centar, koga zastupa Fuad Golić, advokat iz Sarajeva, na ročištu održanom dana 21.03.2022. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 


Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Pametne Glave Društvo za marketing i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Terezija bb Sarajevo-Centar. Za likvidatora se imenuje Kiessling Anabel, ul. Gabelsbergerstr. Broj 36, 8033 Minhen SR Njemačka. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka ( glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaran ja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0002-19, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Rješenje o pokretanju likvidacionog pos tupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 942065 21 L
21. marta 2022. godine
Sarajevo
(O-238/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: