Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2022. 11:04

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometno društvo Metplast d.o.o. Srbac

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 27.05.2022

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 137707 21 St, od 11.5.2022. godine, u 11.30 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Proizvodno-prometno društvo “Metplast” d.o.o. Srbac, Ulica Vase Pelagi ća broj 17, Srbac (MBS 1-2091-00, JIB 4401253960000). Stečajni upravnik je Vladan Ristić iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po pred- viđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 12.7.2022. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, velika sala za suđenje / prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata uz naziv stečajnog dužnika upiše oznaku: “u steč aju”, a u rubrici: “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše: “stečajni upravnik”. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Banja Luka, Područna jedinica Srbac da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ako je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je u cijelosti na oglasnoj tabli Suda 11.5.2022. godine, a isto će se objaviti i na internet stranici APIF-a.

 

(57 0 St 137707 21 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: