Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2022. 10:58

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Matrica preduzeće za grafičku i izdavačku djelatnost i reklamne usluge d.o.o. Prnjavor

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 27.05.2022

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 138034 22 St, od 11.5.2022. godine, u 14.50 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: “Matrica” preduzeće za grafičku i izdavačku djelatnost i reklamne usluge d.o.o. Prnjavor, Ulica carice Jelene bb, Prnjavor (MBS 1-15184- 00, JIB 4402121320008). Stečajni upravnik je Žarko Janković iz Prnjavora.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti tak- su na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostavi- ti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje du- gove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za uto- rak, 12.7.2022. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda uBanjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, velika sala za suđenje / prizemlje.

Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno roč ište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata uz naziv stečajnog dužnika upiše oznaku: “u stečaju”, a u rubrici: “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše: “stečajni upravnik”. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Banja Luka, Područna jedinica Prnjavor da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ako je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je u cijelosti na oglasnoj tabli Suda 11.5.2022. godine, a isto će se objaviti i na internet stranici APIF-a.

 

(57 0 St 138034 22 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: