Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 15:09

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom MIKI COP d.o.o. Živinice, za transport, promet i usluge

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 25.05.2022


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "MIKI COP" d.o.o. Živinice, za transport, promet i usluge, ul. Treća ulica 38, radi likvidacije navedenog pravnog subj ekta, dana 12.05.2022. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "MIKI COP" d.o.o. Živinice, za transport, promet i usluge, ul. Treća ulica 38, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0136-20, JIB; 4210420480007.
Likvidator, Moamer Zahirović iz Živinica, razrješava se dužnosti likvidatora.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
1. Sredstva na računu likvidacionog dužnika broj 1323002022864486 otvorenog kod NLB banka d.d. Sarajevo.
2. Fiskalni uređaj
3. Potraživanja za uplaćene akontacije poreza na dobit od Porezne uprave F BiH KPU Tuzla, Porezna ispostava Živinice.
prenose se na osnivača društva Moamer Zahirović iz Živinica, Treća ulica 38.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 418201 22 L
12. maja 2022. godine
Tuzla
(03-3-1696/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: