Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 14:28

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom AGROVET d.o.o. Gračanica, za proizvodnju, promet i usluge

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2022


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "AGROVET" doo Gračanica, za proizvodnju, promet i usluge, Kapetanuša - prolaz 7, likvidacije navedenog pravnog subj ekta, dana 18.05.2022. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "AGROVET" doo Gračanica, za proizvodnju, promet i usluge, Kapet anuša - prolaz 7, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 1-12478, JIB; 4209301700008.
Likvidator Bakir Ćehajić iz Gračanice, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 419993 22 L
18. maja 2022. godine
Tuzla
(03-3-1786/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: