Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 13:08

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem ALLIANZ d.o.o. Breza

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2022


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ALLIANZ d.o.o. Breza, sa sjedištem na adresi Alije Izetbegovića bb, Breza, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0388-17, odlučujući o prijedlogu li kvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 20.5.2022. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem ALLIANZ d.o.o. Breza, sa sjedištem na adresi Alije Izetbegovića bb, Breza, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0388-17.
Razrješava se dužnosti likvidatora Ismić Sulejman iz Visokog, ul. Carica broj 12.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0388-17 i svih javnih registara.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 43 0 L 206570 22 L
20. maja 2022. godine
Zenica
(03-3-1813/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: