Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 12:59

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SMS RENT Društvo sa ograničenom odgovornošću Visoko

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2022

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad "SMS RENT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Visoko, sa sjedištem na adresi Hadžići bb, Visoko, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0047-17, odlučujući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 20.5.2022. godine, donio je


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SMS RENT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Visoko, sa sjedištem na adresi Hadžići bb, Visoko, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0047-17.
Razrješava se dužnosti likvidatora Ljeskovica Almir iz Visokog, ul. Džemaludina Čauševića broj 5, Visoko.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0047-17 i svih javnih registara, a ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.
Preostala imovina navedenog pravnog lica koju čine i to:
1. novčana sredstva na transakcijskom računu broj: 1011700072886238 otvorenom kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Podružnica Visoko, i
2. stalna sredstva knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 205,87 KM pripada osnivaču društva Ljeskovica Harisu, JMB 0411965172009 iz Kiseljaka, ul. Vladimira Nadzora bb, sa dijelom od 100%.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

 

 

Broj 43 0 L 207258 22 L
20. maja 2022. godine
Zenica
(03-3-1823/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: