Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 12:45

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Green Market d.o.o. Livno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2022


Općinski sud u Livnu u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Green Market" D.O.O. Livno, na ročištu održanom dana 06.05.2022. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Green Market D.O.O. Livno.
2. Za likvidatora se imenuje Edin Hodžić iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom sudu Općinskom sudu u Livnu Odjeljenje za registar, na broj rješenja broj: 068-0-Reg-18-000058 od 10.04.2018. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa : 1-2034 , radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.
8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 68 0 L 074856 22 L
18. svibnja 2022. godine
Livno
(03-3-1842/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: