Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 15:08

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika DUHANPRODUKT d.o.o. Grude

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2022


Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Darijo Stanić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DUHANPRODUKT d.o.o. Grude u stečaju, Ul. Kralja Tomislava broj 27, Grude, izvan ročišta, dana 29.04.2022. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 


1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovoga suda dana broj 64 0 St 051835 19 St od 05.09.2019. godine, nad imovinom stečajnog dužnika DUHANPRODUKT d.o.o. Grude u stečaju, Ul. Kralja Tomislava broj 27, Grude, jer su svi vjerovnicikao i troškovi stečajnog postupka izmireni u cijelosti.
2. Razrješava se dužnosti stečajni upravitelj Milodrag Petrović iz Ljubuškog, Klobuk 143.
3. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.
4. Po pravomoćnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjelu za registar Općinskog suda Široki Brijeg, kome se nalaže da obavi brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS: 64-01-0036-14.
5. Imovina stečajnog dužnika koja nije unovčena i to: Zemljišnoknjižni uložak br. 25 K.O. Grude.-Grad, Oznaka nekretnina, 806/5 Grad Kuća i Zgrada površine 296 m 2, 806/6 Grad Kuća i zgrada površine 324 m 2, 806/7 Grad Dvorište površine
2720 m 2, 806/8 Prilazni put površine 692 m 2, 806/9 Grad Dvorište površine 167m 2, 806/10 Grad Neplodno površine 578 m 2, Zemljišnoknjižni uložak br. 2303
K.O. Grude-Grad, Oznaka nekretnina, 806/5EJ1 suvlasnički dio od 196/627 na nekretnini označenoj kao k.č. 806/5 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade-ostava ukupne površine 196 m
2, Zemljišnoknjižni uložak br. 2304 K.O. Grude-Grad, Oznaka nekretnina, 806/5EJ2 suvlasnički dio od 72/627 na nekretnini označenoj kao k.č. 806/5 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade-poslovni prostor ukupne površine od 72 m 2, Zemljišnoknjižni uložak br. 2305 K.O. Grude-Grad, Oznaka nekretnina, 806/5EJ3 suvlasnički dio od 81/627 na nekretnini označenoj kao kč. 806/5 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade-poslovni prostor ukupne površine od 81 m 2, etažna jedinica,
POSJEDOVNI LIST 1132 K.O. SOVIĆI, Parcela br. 3450/2 Granica, oranica/njiva 6. klase površine 2570 m 2, Parcela br. 3451 Granica, oranica/njiva 6. klase površine 3775 m 2, Parcela br. 3453 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 2400 m 2, Parcela br. 3454/1 Sklad, oranica/njiva 6. klase površine 1368 i oranica/njiva 4. klase površine 685 m 2, Parcela br. 3455 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 2400 m 2, Parcela br. 3456 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 3120 m 2, oranica/njiva 4. klase površine 1560 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 1200 m2, Parcela br. 3457/1 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 2490 m2, Parcela br. 3457/2 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 4530 m2, Parcela br. 3457/3 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 2490 m2, Parcela br. 3458/2 Stup,oranica/njiva 6. klase površine 4875 m2, Parcela br. 3565/3 Logaruša, oranica/njiva 7. klase površine 4200 m2, Parcela br. 3572 Kratine, oranica/njiva 6. klase površine 1250 m 2, Parcela br. 3573 Kratine, oranica/njiva 6. klase površine 1070 m2, Posjedovni list br. 154 K.O. Grude, Parcela br. 2465 naziva SJENOKOS, oranica/Njiva 8. klase površine 1050 m2, Parcela br. 2695/1 naziva Mlaka, oranica/njiva 6. klase površine 1370 m 2, oranica njiva 5. klase površine 900 m 2, Parcela br. 2698 naziva Mlaka, oranica/njiva 6. klase, površine 6000 m2,
Parcela br. 2699/1 naziva Donja Poprikuša oranica/njiva 6. klase, površine 2600 m2, Parcela br. 2701 naziva Donja Poprikuša, oranica/njiva 6. klase-površine 1960 m2, Parcela br. 2706 naziva Hudućuša, oranica/njiva 6. klase površine 7060 m2, Parcela br. 2707 naziva Adućuša, oranica/njiva 6. klase površine 730 m2,
Parcela br. 2708/2 naziva Adućuša, oranica/njiva 6. klase površine 1455 m2,
Parcela br. 2709 naziva Adućuša, oranica/njiva 6. klase površine 1020 m2,
Parcela br. 2713/1 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 940 m2, Parcela br. 2713/2 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 940 m2, Parcela br. 2715 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 1800 m2, Parcela br. 2716/1 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 790 m2, Parcela br. 2716/2 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 780 m2, Parcela br. 2722 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 1320 m2, Parcela br. 2723 Sjenokos, oranica/njiva 6. klase površine
1330 m2, Parcela br. 2724/1 Šatorište, oranica/njiva 8. klase površine 1950 m2,
Parcela br. 2724/2 Šatorište, oranica/njiva 8. klase površine 1850 m2, Parcela br. 2725 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 2450 m2, Parcela br. 2726/1 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 1050 m2, Parcela br. 2727/1 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 2150 m2, Parcela br. 2728 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 2200 m2, Parcela br. 2729 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 2400 m2, Parcela br. 2730/1 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 1050 m 2, Parcela br. 2731 Šatorište, oranica/njiva 6. klase površine 2050 m2,
Parcela br. 2732 Dionica, oranica/njiva 6. klase površine 990 m 2, Parcela br. 2752 Krčić, oranica/njiva 6. klase površine 1755 m2, Parcela br. 2755 Krčić, oranica/njiva 6. klase površine 1560 m2, Parcela br. 2760/1 Mlaka, oranica/njiva 5. klase površine 1000 m2, Parcela br. 2762 Mlaka, oranica/njiva 6. klase površine 780 m2 i oranica/njiva 5. klase površine 700 m 2, Parcela br.2765/1 Palačak na Brijegu, oranica/njiva 8. klase, površine 400 m2, Parcela br.2765/2 Palačak na Brijegu oranica/njiva 8. klase površine 600 m2, Parcela br. 2767/3 Brijeg, oranica/njiva 8. klase površine 580 m2, Parcela br. 2769 Brijeg, oranica/njiva 8. klase površine 2000 m 2, Parcela br. 2770 Brijeg, oranica/njiva 6. klase površine2270 m 2, Parcela br. 2771/4 Zanoga, oranica/njiva 6. klase površine 850 m2,
Parcela br. 2803/2 Stupić, oranica/njiva 6. klase površine 900 m2 i oranica/njiva 8.klase površine 590 m2, Parcela br. 2806/3 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 1064 m2, Parcela br. 2808 Poprikuša Pod Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 1480 m2, Parcela br. 2814 Kratelj, oranica/njiva 6. klase površine 4170m 2, Parcela br. 2819/1 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 960 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 800 m2, Parcela br. 2819/3 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 1640 m2, Parcela br. 2820/2 Kravar, oranica/njiva 8. klase
površine 1467 m2, Parcela br. 2821 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 2150 m2, Parcela br. 2823 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 1695 m2, Parcela br. 2824/1 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 850 m2, Parcela br. 2825 Kravar, oranica/njiva 8. klase površine 1895 m2, Parcela br. 2835/1 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 1530 m2, Parcela br. 2836 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 290 m2, Parcela br. 2837 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 2400 m2, Parcela br. 2838/1 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 2048 m2, Parcela
br. 2838/2 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 1150 m2, Parcela br. 2838/3
Livada, oranica/njiva 8. klase površine 2042 m2, Parcela br. 2839/1 Mačkuša,
oranica/njiva 8. klase površine 1040 m2, Parcela br. 2840/1 Mačkuša,
oranica/njiva 8. klase površine 1740 m2, Parcela br. 2840/2 Drage, oranica/njiva 6. klase površine 1780 m2 i oranica/njiva 8. klase površine 1035 m2, Parcela br. 2840/3 Livada, oranica/njiva 8. klase površine 1219 m2, Parcela br. 2841/1
Draga, oranica/njiva 6. klase površine 1500 m2, Parcela br. 2842/1 Draga,
oranica/njiva 6. klase površine 1730 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 1400 m2 i
oranica njiva 8. klase 1010 m2, Parcela br. 2843/1 Draga, oranica/njiva 6. klase površine 1950 m2, Parcela br. 2845 Draga, oranica/njiva 6. klase površine 5650 m2, Parcela br. 2846/1 Stup, oranica/njiva 5. klase površine 1080 m2, Parcela br.
2846/2 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 1950 m2, Parcela br. 2846/4 Stup,
oranica/njiva 6. klase površine 1430 m2, Parcela br. 2846/6 Stup, oranica/njiva 6.
klase površine 1700 m2, Parcela br. 2846/7 Stup, oranica/njiva 6. klase površine
1670 m
2, Parcela br. 2848/1 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 1050 m
2 i
oranica/njiva 8. klase površine 1050 m
2, Parcela br. 2849/1 Stupina, oranica/njiva
6. klase površine 3460 m
2, Parcela br. 2850/1 Stupina, oranica/njiva 6. klase
površine 1502 m
2, Parcela br. 2851 Adućuša, oranica/njiva 6. klase površine
4030 m
2, Parcela br. 2853/1 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 1570 m
2,
Parcela br. 2855/3 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 2150 m
2, Parcela br.
2856/3 Stup, oranica/njiva 6. klase površine 300 m
2, Parcela br. 2856/4 Stup,
oranica/njiva 6. klase površine 2030 m
2, Parcela br. 2858/1 Lazina u strani,
oranica/njiva 8. klase površine 1640 m
2, Parcela br. 2858/4 Mrtvica, oranica/njiva
6. klase površine 1640 m
2, Parcela br. 2858/5 Mrtvice, oranica/njiva 6. klase
površine 1090 m
2, Parcela br. 2858/6 Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 550
m
2, Parcela br. 2859 Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 1940 m
2, Parcela br.
2860/2 Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 1350 m
2, Parcela br. 2860/3
Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 2290 m
2 i oranica/njiva 8. klase površine
410 m
2, Parcela br. 2861 Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 1510 m
2,
Parcela br. 2863/2 Mrtvica, oranica/njiva 6. klase površine 1200 m
2, Parcela br.
2864 Krčić, oranica/njiva 6. klase površine 5420 m
2, Parcela br. 2865/1 Krčić,
oranica/njiva 6. klase površine 1400 m
2, Parcela br. 2869 Krčić, oranica/njiva 6.
klase površine 930 m
2, Parcela br. 2870 Krčić, oranica/njiva 6. klase površine 930
m
2, Parcela br. 2870/2 Draga, oranica/njiva 6. klase površine 1735 m
2, Parcela br.
2919/3 Poprkuša, oranica/njiva 6. klasa površine 1080 m
2, Parcela br. 2921
Poprikuša, oranica/njiva 6. klase površine 3255 m
2, Parcela br. 2925/1 Poprikuša,
oranica/njiva 6. klase površine 700 m
2, Parcela br. 2925/2 Poprikuša,
oranica/njiva 6. klase površine 1390 m
2, Parcela br. 2926 Poprikuša,
oranica/njiva 6. klase površine 3880 m
2, Parcela br. 2927 Sklad kraj Drage,
oranica/njiva 8. klase površine 1700 m
2 i oranica/njiva 6. klase površine 760 m
2,
Parcela br. 2928 Sklad kraj Drage, oranica/njiva 8. klase površine 1720 m
2 i
oranica/njiva 6. klase površine 740 m
2, Parcela br. 2929 Sklad za Dragom,
oranica/njiva 8. klase površine 1900 m
2 i njiva/oranica 6. klase površine 800 m
2,
Parcela br. 2930 Sklad, oranica/njiva 8. klase površine 1330 m
2 i oranica/njiva 6.
klase površine 700 m
2, Parcela br. 2931 Skladine , oranica/njiva 8. klase površine
3000 m
2 i njiva/oranica 6. klase površine 1240 m
2, Parcela br. 2932/1 Kratelj,
oranica/njiva 6. klase površine 2305 m
2 i njiva/oranica 8. klase površine 1245 m
2,
Parcela br. 2932/2 Kratelj, oranica/njiva 8. klase površine 3090 m
2 i oranica/njiva
6. klase površine 1300 m
2, Parcela br. 2933/1 Kratelj, oranica/njiva 8. klase
površine 1200 m
2 i oranica/njiva 6. klase površine 510 m
2, Parcela br. 2933/2
Kratelj, oranica/njiva 6. klase površine 1710 m
2, Parcela br. 2934 Kratelj,
oranica/njiva 8. klase površine 1810 m
2 i oranica/njiva 6. klase površine 800 m
2,
Parcela br. 2935 Kratelj, oranica/njiva 8. klase površine 1190 m
2 i oranica/njiva 6.
klase površine 500 m
2, Parcela br. 2937 Kratelj, oranica/njiva 8. klase površine
2160 m
2 i oranica/njiva 6. klase površine 1000 m
2, Parcela br. 2938 Kratelj,
oranica/njiva 8. klase površine 2760 m
2 i oranica/njiva 6. klase površine 1000 m
2,
Parcela br. 2939/1 Kratelj, oranica/njiva 6. klase površine 700 m
2 i oranica/njiva
8. klase površine 690 m
2, Parcela br. 2939/2 Kratelj, oranica/njiva 6. klase
površine 700 m
2 i oranica/njiva 8. klase površine 690 m
2, Parcela br. 2940/1
Granica, oranica/njiva 6.klase, površine 2120 m
2 i oranica/njiva 8. klase površine
1370 m
2, Parcela br. 2940/2 Granica, oranica/njiva 6. klase površine 2000 m
2 i
oranica/njiva 8. klase površine 1490 m
2, Parcela br. 2941 Granica, oranica/njiva
6. klase, površine 593 m
2 i oranica/njiva 8. klase, površine 297 m
2, Parcela br.
2942/2 Granica, oranica/njiva 6. klase, površine 1400 m
2 i oranica/njiva 8. klase,
površine 1010 m
2, Parcela br. 2943/1 Granica, oranica/njiva 6. klase, površine
1730 m
2 i oranica njiva 8. klase površine 1200 m
2, Parcela 2943/2 Granica,
oranica/njiva 6. klase, površine 1730 m2 i oranica njiva 8. klase površine 1200
m
2, Parcela 2943/3 Granica, oranica/njiva 6. klase, površine 1800 m
2 i oranica
njiva 8. klase površine 1130 m
2, Parcela 2944/1 Granica, oranica/njiva 6. klase,
površine 2570 m
2 i oranica njiva 8. klase površine 1800 m
2, Parcela 2945
Grančica, oranica/njiva 6. klase, površine 2450 m
2 i oranica njiva 8. klase
površine 1670 m
2, Parcela 2950/2 Draga, oranica/njiva 8. klase, površine 4120 m
2
i oranica njiva 8. klase površine 1190 m
2, Parcela 22950/3 Draga, oranica/njiva 8.
klase, površine 1840 m
2, Parcela 2950/4 Draga, oranica/njiva 8. klase, površine
3420 m
2 i oranica njiva 8. klase površine 660 m
2, Parcela 2950/5 Draga,
oranica/njiva 8. klase, površine 1320 m
2 i oranica njiva 8. klase površine 410 m
2,
Parcela 2950/7 Draga, oranica/njiva 8. klase, površine 1490 m
2, Parcela 2951/1
Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 810 m
2, Parcela 2951/2 Sjenokos,
oranica/njiva 8. klase, površine 325 m
2 , Parcela 2951/3 Sjenokos, oranica/njiva
8. klase, površine 700 m
2, Parcela 2951/5 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase,
površine 1030 m
2, Parcela 2951/6 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 900
m
2 , Parcela 2951/7 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 540 m
2, Parcela
2951/8 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 550 m
2, Parcela 2951/9
Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 170 m
2, Parcela 2951/10 Sjenokos,
oranica/njiva 8. klase, površine 427 m
2, Parcela 2951/11 Sjenokos, oranica/njiva
8. klase, površine 650 m
2, Parcela 2951/12 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase,
površine 860 m
2, Parcela 2951/13 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 540 m 2, Parcela 2951/14 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 213 m
2, Parcela
2951/15 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 110 m
2, Parcela 2957 Skladpod Rivinom, oranica/njiva 8. klase, površine 2760 m
2, Parcela 2858/1 Sklad pod Rivinom, oranica/njiva 8. klase, površine 1060 m
2, Parcela 2959 Sklad pod
Rivinom, oranica/njiva 8. klase, površine 3170 m
2, Parcela 2961/1 Sjenokos,
oranica/njiva 8. klase, površine 2605 m
2, Parcela 2961/2 Sjenokos, oranica/njiva
8. klase, površine 2605 m
2, Parcela 2962 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase,
površine 2740 m2, Parcela 2963 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 2590
m2, Parcela 2964/1 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1840 m2, Parcela
2964/2 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 920 m2, Parcela 2965 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1370 m2, Parcela 2966 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1070 m
2, Parcela 2967 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1700 m2, Parcela 2969 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 4520 m 2,
Parcela 2970 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 2960 m2, Parcela 2971
Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1790 m2, Parcela 2972 Sjenokos,
oranica/njiva 8. klase, površine 1160 m2, Parcela 2973 Sjenokos, oranica/njiva 8.
klase, površine 1780 m2, Parcela 2979/1 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase,
površine 3990 m2, Parcela 2980/3 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1040
m2, Parcela 2980/5 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1210 m2 i pašnjak 2.
klase površine 800 m2, Parcela 2998 Stupić za Jukušom, oranica/njiva 8. klase,
površine 1490 m2, Parcela 2999 Čarapuša, oranica/njiva 8. klase, površine 980
m2, Parcela 3001 Poprikuša, oranica/njiva 8. klase, površine 1601 m2, Parcela
3003 Poprikuša, oranica/njiva 8. klase, površine 870 m2, Parcela 3009 Vrlićuša, oranica/njiva 8. klase, površine 820 m2, Parcela 3020 Kravar, oranica/njiva 8. klase, površine 1364 m2, Parcela 3058 Čarapuša, oranica/njiva 8. klase, površine 1195 m2, Parcela 3936/1 Kraelj, oranica/njiva 8. klase, površine 300 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 125 m2, Parcela 3936/2 Kratelj, oranica/njiva 8.
klase, površine 300 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 125 m2, Parcela 3936/3
Kratelj, oranica/njiva 8. klase, površine 300 m2 i oranica/njiva 6. klase površine
120 m2, Parcela 3936/4 Kratelj, oranica/njiva 8. klase, površine 220 m2 i
oranica/njiva 6. klase površine 200 m2, Parcela br. 3968 Sjenokos, oranica/njiva 8. klase, površine 1830 m2, prenosi se na vlasnika kap itala, osnivača Županiju Zapadnohercegovačku Široki Brijeg. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Lj ubuški i Katastar Općine Grude, će izvršiti promjenu upisa u skladu sa ovim rješenjem.
6. Novčani iznos od 92.388,67 KM ima se prebaciti na transakcijski račun vlasnika Županije Zapadnohercegovačke Široki Brijeg.
7. Prava iz zaključenog Ugovora o zakupu zemljišta između stečajnog dužnika Duhanprodukt d.o.o. Grude i društva I-Novine BH d.o.o. ulica Kolodvorska 12, Sarajevo, na ime zakupa zemljišta za kiosk u Grudama, prenose se na vlasnika kapitala Županiju Zapadnohercegovačku Široki Brijeg.
8. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 St 051835 19 St
20. svibnja 2022. godine
Široki Brijeg
(03-3-1821/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: