Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 13:13

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom SELECT d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2022


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "SELECT" d.o.o. Tuzla, ul. M. M. Dizdara do br. 11, PZC Stupine p.p. br. 48, radi likvidacije navedenog pravnog subj ekta, dana 30.05.2022. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "SELECT" d.o.o. Tuzla, ul. M. M. Dizdara do br. 11, PZC Stupine p.p. br. 48, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa 32-01-0117-17.
Likvidator, Admir Fejzić iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora.

Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
1. Sredstva na računu likvidacionog dužnika broj; 5555000033948895 otvorenog kod Nova banka AD Banja Luka.
2. Potraživanja od društva Infosofit-TZ dso Tuzla u iznosu od 6.349,82 KM
3. Potraživanja od društva Liten doo Sarajevo u iznosu od 420,76 KM
4. Potraživanja od društva Amer-Trans Logistics doo Tuzla u iznosu od 409,50 KM
5. Potraživanja od Lighthouse club-caffe bar Lukavac u iznosu od 229,91 KM
6. Potraživanja od društva Pet Company doo Tuzla u iznosu od 198,90 KM prenose se na osnivače društva Admir Fejz ić iz Tuzle, ul. Maršala Tita broj 111 i Dalibor Galušić iz Tuzle ul. Rudarska broj 41.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 416980 22 L
30. maja 2022. godine
Tuzla
(03-3-1900/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: