Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 12:35

Poziv povjeriocima o saopćavanju mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika AGA-BAK d.o.o. Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2022


Općinski sud u Bihaću, po stečajnom sudiji Senji Džafiću, razmatrajući prijedlog predlagača da se nad društvom d.o.o. "AGA-BAK"-Cazin, otvori stečajni postupak nad društvom, dana 23.05.2022. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Za privremenog stečajnogupravnika u privrednom društvu d.o.o.AGA-BAK - Cazin, imenuje se Rošić Suad, dipl. ecc. iz Cazina.
Privremeni stečajni upravnik će:
- starati se o imovini dužnika;
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka;
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka;
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka.

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješen ja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bezodlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

 

Broj 17 0 St 120342 22 St
23. maja 2022. godine
Bihać
(03-3-1920/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: