Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 14:19

Obustava likvidacionog postupka nad privrednim društvom IPSES d.o.o. Srebrenik

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 47, 15.06.2022


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "IPSES" d. o.o. Srebrenik, industrijska prerada sekundarnih sirovina, ul. N.N. Polje bb, donio je dana 07.06.2022. godine slijedeće

 

RJEŠENJE


Obustavlja se likvidacioni postupak nad privrednim društvom "IPSES" d.o.o. Srebrenik, industrijska prerada sekundarnih sirovina, ul. N.N. Polje bb. Razrješava se dužnosti likvidator Damir Smajlović iz Gradačca. Nalaže se likvidatoru, ukoliko su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka, da u zakonskom roku od dana obustave likvidacionog postupka podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Oglas o obustavljanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Pravosnažno rješenje o obustavi likvidacionog postupka, dostavit će se Registru ovog suda, radi brisanja zabilj ežbe otvaranja likvidacionog postupka. Troškove likvidacionog postupka snosi likvidacioni dužnik kao predlagač.


Broj 32 0 L 420325 22 L
07. juna 2022. godine
Tuzla
(03-3-2053/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: