Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 13:03

Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom Poljoprivrednom zadrugom Ortiješ - M.P. p.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 47, 15.06.2022


Općinski sud u Mostaru likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad p ravnom osobom Poljoprivrednom zadrugom Ortiješ - M.P. p.o. Mostar, Ortiješ bb, zastupana po zakonskom zastupniku, nakon održanog ročišta 07.06.2022. godine u prisustvu zakonskog zastupnika predlagatelja Milana Medana i likvidatora Ahmeda Bebanića, dipl. ecc. iz Mostara, dana 07.06.2022. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Poljoprivrednom zadrugom Ortiješ - M.P. p.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ortiješ bb.
2. Razrješava se dužnosti likvidator Ahmed Bebanić, dipl. ecc. iz Mostara.
3. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja iz Registra ovog suda društva predlagatelja upisano pod registarskim matičnim brojem MBS: 3-210 će se brisati iz Registra ovog suda.
6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.

 

 

Broj 58 0 L 256131 22 L
07. juna 2022. godine
Mostar
(03-3-2075/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: