Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 12:37

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Magnanimus d.o.o. Prnjavor

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 59, 22.06.2022

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 137916 22 St, od 7.6.2022. godine, u 14.15 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge “Magnanimus” d.o.o. Prnjavor, Magistralni put bb, Prnjavor (MBS 1-6426-00, JIB 4401227530005). Stečajni upravnik je Žarko Janković iz Prnjavora. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” pri- jave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001 u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 23.8.2022. godine, u 12.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, velika sala za suđenje / prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispit- nog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata
uz naziv stečajnog dužnika upiše oznaku: “u stečaju”, a u rubrici: “Lice ovla- šćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše: “stečajni upravnik”. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Prnjavor da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ako je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je u cijelosti na oglasnoj tabli Suda 7.6.2022. godine, a isto će se objaviti i na internet stranici APIF-a.


(57 0 St 137916 22 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: