Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 12:46

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom MISAP d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "MISAP" d.o.o. Tuzla, ul. Krečanska 15/9, likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 09.06.2022. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "MISAP" d.o.o. Tuzla, ul. Krečanska 15/9, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0840-19, JIB 4210393570007.
Likvidator Kenan Paočić iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
Sredstva na računu likvidacionog dužnika broj; 1321002022154449 otvorenog kod NLB banke dd Sarajevo, Podružnica Tuzla. prenose se na osnivača društva Kenan Paočić iz Tuzle.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 420825 22 L
09. juna 2022. godine
Tuzla
(03-3-2095/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: