Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 11:55

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom BBAB CORPORATION d.o.o. Velika Kladuša

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski Sud u Bihaću, likvidacioni sudija Alma Redžić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem d.o.o. "BBAB CORPORATION" Velika Kladuša, ulica Joše blok VII lamela D2, na ročištu održanom dana 19.05.2022. godine donijela je slijedeći

 

OGLAS


Provesti će se likvidacioni postupak nad firmom d.o.o. "BBAB CORPORATION" Velika Kladuša, ulica Joše blok VII lamela D2. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen.
Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Dizdarević Adil iz Velike Kladuše, ul. Poljanak br. 27.
Po proteku navedenog roka iz stava 2. ovog rješenja i pravosnažnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br. 17-01-0087-18 brisati će se iz registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da s nosi sve troškove likvidacionog postupka.
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Određuje se upis zabilježbe o pokret anju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću.

 

Broj 17 0 L 118648 21 L
19. maja 2022. godine
Bihać
(03-3-2113/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: