Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 13:15

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom SUPER MAX d.o.o. za zabavne djelatnosti, promet i usluge Kalesija

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "SUPER MAX" d.o.o. za zabavne djelatnosti, promet i usluge Kalesija, Dubnica bb, a nakon saslušanja likvidatora i održanog ročišta za ispitivanje prijava potraživanja, dana 16.06.2022. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupa k nad likvidacionim dužnikom "SUPER MAX" d.o.o. za zabavne djelatnosti, promet i usluge Kalesija, Dubnica bb, upisano u registru kod Općinskog suda u Tuzli, MBS: 1-13258.
Likvidator Karahasanović Rusmin iz Kalesije, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda.

 

Broj 32 0 L 413347 21 L
16. juna 2022. godine
Tuzla
(03-3-2170/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: