Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 13:48

Zakazivanje ročišta za glavnu diobu u stečajnom postupku nad imovinom dužnika REWEUS d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Amaut, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "REWEUS" d.o.o. za niskogradnj u, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac u stečaju na prijedlog stečajnog upravnika, van ročišta dana 10.06.2022 godine donio je sljedeće


RJEŠENJE


DAJE SE SAGLASNOST ZA GLAVNU DIOBU u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac u stečaju.
ODREĐUJE SE ročište za glavnu diobu za dan ČETVRTAK 07.07.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, kod ovog suda, sudnica S-1.

Na ročištu za glavnu diobu razmatrat će se prijedlog diobe koji je dostavio stečajni upravnik 19.05.2022.godine.
Ukupna priznata potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proiz vodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac u stečaju, koja su razvrstana u viši isplatni red u iznosu od 57.359,00 KM, na dan oglašavanja.
Unovčena stečajna masa u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proiz vodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac u stečaju, koja je na raspolaganju za glavnu diobu iznosi 41.314,00 KM. U diobi se predlaže isplata potraživanja povjerioca višeg isplatnog reda sa 41.314,00 KM (72.027% namirenja) priznatih potraživanja. Diobom nije predviđeno namirenje potraživanja povjerilaca općeg isplatnog reda.
Popis potraživanja koja se uzimaju u obzir za diobu stavit će se na uvid u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, oglasna ploča suda i privredna pisarnica Općinskog suda Tuzla.
Povjerioci mogu isticati prigovore na prijedlog diobe pismeno i na ročištu za glavnu diobu.
Stečajni upravnik će na ročištu položiti završni račun i podnijeti izvještaj.
Rješenje o određivanju ročišta za glavnu diobu bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.

 

Broj 32 0 St 323032 17 St
10. juna 2022. godine
Tuzla
(03-3-2109/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: