Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 15:53

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem P.Z.U. Poliklinika PRIMUS DJ Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 29.06.2022


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Dajana Baier-Ćehić, odlučujući u likvidacionom postupku nad pravnim licem P.Z.U. Poliklinika "PRIMUS DJ" Cazin, na ročištu održanom dana 09.06.2022. godine, donio je

 

OGLAS

 


Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem P.Z.U. Poliklinika "PRIMUS DJ" Cazin, upisan u sudski registar ovoga suda pod brojem 2-170. Za likvidatora se postavlja Dervišić Azra, zakonski zastupnik i direktor pravnog lica P.Z.U. Poliklinika "PRIMUS DJ" Cazin. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi pot raživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 2-170. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

Broj 17 0 L 119727 22 L
16. juna 2022. godine
Bihać
(03-3-2208/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: