Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 15:43

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom ESMIR LIM TEHNIK d.o.o. Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 29.06.2022


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Dajana Baier-Ćehić, odlučujući u likvidacionom postupku nad društvom "ESMIR LIM TEHNIK" d.o.o. Cazin, na ročištu održanom dana 13.05.2022. godine, donio je

 

OGLAS

 

Otvara se likvidacioni postupak nad društvom "ESMIR LIM TEHNIK" d.o.o. Cazin, upisan u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0070-18. Za likvidatora se postavlja Dervišević Zahid, zakonski zastupnik i direktor društva "ESMIR LIM TEHNIK" d.o.o. Cazin. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0070-18. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

Broj 17 0 L 120109 22 L
17. juna 2022. godine
Bihać
(03-3-2210/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: